Stypendia artystyczne Prezydenta Wrocławia przyznane

Stypendia artystyczne Prezydenta Wrocławia przyznane

Przegląd

Stypendia przyznano osobom zajmującym się upowszechnianiem kultury w 6 różnych dziedzinach: muzyce, teatrze, sztukach wizualnych, literaturze, filmie, a także w zakresie upowszechniania. Wnioskować o nie mogli sami twórcy, przedstawiając dotychczasowy dorobek i projekt przedsięwzięcia związanego z Wrocławiem. Autorski zamysł należało opisać, podać cel i zakładane rezultaty, pamiętając, że stypendium nie może być wydatkowane na zakup środków trwałych, dofinansowanie nauki, czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Stypendia wysokości 2500 zł brutto miesięcznie przyznane zostały na 2 półrocze 2021 r. W V naborze złożonych zostało łącznie 198 wniosków.

Laureata V edycji w kategorii literatura zostali:

Radosław Wiśniewski
Poeta, krytyk literacki, współzałożyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Red”. W 2019 r. ukazała się jego książka eseistyczna „Palimpset powstanie” oraz prozatorska „Transmigracja”. Współzałożyciel i aktywny członek działającej w Brzegu grupy poetyckiej Stowarzyszenie Żywych Poetów. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2004 oraz 2016 w dziedzinie literatury. W 2009 roku nominowany do „Paszportu Polityki” za tom „NoeNoe”. W latach 2003-2007 współpracował z czasopismem „Odra” jako współredaktor kwartalnego dodatku literackiego „Ośmy arkusz”. Tłumaczony
na język angielski, niemiecki, hiszpański, czeski, węgierski i ukraiński.
Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: książka eseistyczna „Esej heroiczny”
W książce chciałby kontynuować temat, który podjął w pracy magisterskiej pod tytułem „Obecność mitycznej postaci wojownika w doświadczeniach rozwojowych człowieka”.
Ów wojownik to postać, która mieszka w każdym, mieszka w mitologiach, archetypach, opowieściach jakie z pokolenia na pokolenie snujemy o sobie, swojej tożsamości – rodzinnej, lokalnej, narodowej, państwowej, ludzkiej.

Tamara Włodarczyk
Jest autorką ponad 30 artykułów naukowych o tematyce żydowskiej, a także autorką lub współautorką (oraz inicjatorką) 10 publikacji. Od ponad 20 lat jest związana
z wrocławskimi organizacjami żydowskimi. W tym czasie przeprowadzała wywiady
z członkami wrocławskiej społeczności żydowskiej oraz emigrantami, którzy w różnym czasie wyjechali z Polski do Izraela, USA lub Szwecji.
Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: – przygotowanie publikacji „Wrocławski jidyszkajt. Rozmowy z polskimi Żydami”
Wśród osób, które udzielały wywiadów, byli zarówno pionierzy życia żydowskiego
we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, którzy uczestniczyli w życiu tej społeczności od lat 40., jak i liderzy żydowscy, którzy odegrali ważną rolę w reaktywacji organizacji żydowskich w latach 80. i na początku lat 90. XX wieku. Ważną kategorię rozmówców stanowią emigranci żydowscy, którzy wyjechali z Polski w drugiej połowie lat 50.
(w czasie tzw. „aliji gomułkowskiej”) oraz po wydarzeniach Marca’68. Dziś mieszkają
w Izraelu, Stanach Zjednoczonych oraz Szwecji i nadal utrzymują kontakty z Polską.

W pozostałych kategoeiach stypendia otrzymali:

sztuki wizualne

Małgorzata Maternik
Marian Misiak
3. Izabela Opiełka
Anna Różycka
Ala Savashevich
Michał Wasiak
Liliana Zeic

muzyka:

Julieta Gonzalez Springer
Paweł Jabłczyński
Marek Otwinowski
Joanna Skowrońska

teatr:

Łukasz Chojęta
Magdalena Kolska
Ada Tabisz

upowszechnianie kultury:

Paweł Kosuń
Kalina Zatorska

film:

Małgorzata Szczerbowska

taniec:

Piotr Wach

Kategorie: Wydarzenia
Tagi: Wrocław