Koniec wolnego rynku wynagrodzeń dla twórców?

Przegląd

Zapraszamy do lektury artykułu, który ukazał się w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Do 7 czerwca 2021 roku polski ustawodawca ma czas na implementację do naszego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE. Poza innymi interesującymi regulacjami zawiera ona także przepisy, które mogą w istotny sposób wpłynąć, a wręcz zrewolucjonizować rynek wynagrodzeń dla twórców utworów w rozumieniu prawa autorskiego.

czytaj cały artykuł TUTAJ

Kategorie: Prawo autorskie