Powstał raport, który rzuca nowe światło na rynek tłumaczeń literackich w Polsce

 

Na początku ubiegłego roku ,  Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury przeprowadziło badanie sytuacji zawodowej tłumaczy literatury. Na podstawie badania powstał raport, który rzuca nowe światło na rynek tłumaczeń literackich w Polsce. Analiza została przygotowana w oparciu o dane dotyczące 550 umów, które zostały przekazane przez 196 respondentów – to ok. 20% czynnych zawodowo tłumaczy literatury.

Ankietowanych pytano między innymi o płeć, liczbę opublikowanych przekładów, przynależność do Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, udział dochodów z przekładu literackiego w dochodach ogółem, prowadzenie działalności gospodarczej, świadczenia zdrowotne i emerytalne, o przedmiot zawieranych umów (wykonanie tłumaczenia i udzielenie licencji bądź przeniesienie praw na czas określony lub nieokreślony itd.), jak również o stawki za wykonanie przekładu i udzielenie prawa do korzystania z niego.

Badanie pokazało, że w zawodzie przeważają kobiety – to aż 72% badanych – a mimo to średnia stawka wśród kobiet wyniosła aż o 55 zł mniej niż wśród mężczyzn (odpowiednio 665 zł i 720 zł), że prawie dwie trzecie umów zawartych przez respondentów w analizowanych latach zakłada powrót praw do przekładu do tłumacza po upływie okresu określonego w umowie, że mediana stawek za przekład i przeniesienie praw lub udzielenie licencji wynosi 660 zł za arkusz autorski i że warto zrzeszać się w organizacjach branżowych.

więcej na stronie Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury

pobierz raport w PDF

Kategorie: Instytucje