Toksyczny dług XXI wieku

Przegląd

Toksyczny dług XXI wieku jest krótką analizą problematyki nadmiernego, niebezpiecznego zadłużenia w wymiarze zarówno długu publicznego państw świata (ze szczególnym uwzględnieniem Polski jako członka Unii Europejskie), jak i długu prywatnego jednostek i ich organizacji w XXI wieku. Dług przybierający postać toksyczną (toxic debt) jest anomalią i wynaturzeniem. Jako taki może się stać zaczynem wielu doniosłych problemów gospodarczych, społecznych i politycznych. Co istotne, w XXI wieku nadmiernie zadłużone są nie tylko państwa tradycyjnie postrzegane jako biedne. Problem ten dotyczy także krajów ogólnie postrzeganych jako bogate czy nawet najbogatsze. Opracowanie odnosi się do problemów nie tylko globalnych, europejskich, ale także polskich. Odrywa się od analizy samej tylko teraźniejszości i stawia otwarte pytania na bliższą i dalszą przyszłość.

Dr hab. Dariusz Szostek, Uniwersytet Opolski:

Toksyczny dług XXI wieku to praca wyjątkowa. Autor analizuje w niej problem toksycznego zadłużenia państwa, przedsiębiorców i konsumentów w rzeczywistości kryzysu gospodarczego będącego następstwem pandemii COVID-19. Zdaniem autora problemu nadmiernego zadłużenia państw nie rozwiąże się samodzielnie. Niezbędne jest podjęcie strategicznego i długofalowego działania. Wymaga tego elementarna lojalność względem następnych pokoleń. Praca jest celną diagnozą niestety negatywnych procesów społeczno-ekonomicznych zachodzących w XXI wieku. A co najważniejsze, autor dokonuje diagnozy możliwych scenariuszy na przyszłość.

Szczegółowe informacje: www.ksiegarnia.difin.pl

 

 

Kategorie: Biznes i Ekonomia
Tagi: Difin