Gospodarka regionalna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19

Przegląd

Książka skupia się na identyfikacji problemów i wyzwań stojących przed różnymi podmiotami gospodarki regionalnej w warunkach kryzysu COVID-19 oraz sposobach ich przezwyciężania. Wskazano w niej rekomendacje dotyczące pożądanych kierunków działań wobec problemów rozwojowych i wyzwań gospodarek regionalnych w warunkach kryzysu, z punktu widzenia różnych “aktorów” gospodarki regionalnej, tj. gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, samorządowego sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych. Takie ujęcie problemu i rekomendowane rozwiązania stanowią propozycje autorskie.

 

Szczegółowe informacje: www.ksiegarnia.difin.pl

 

Kategorie: Biznes i Ekonomia
Tagi: Difin