Współcześni romantycy

Współcześni romantycy

Przegląd

Cykl czterech wykładów poświęcony językowi z psychologicznego punktu widzenia. Profesor Dariusz Doliński opowie o tym, jak za pomocą języka można wpływać na zachowania innych ludzi. Materiału do badań psychologów społecznych dostarczają sfery polityki i reklamy. Promuje się także czytelnictwo. Skutek: więcej z nas deklaruje, że czyta książki, niż faktycznie to robi.

Po co czytać? Na to pytanie z perspektywy psychologii odpowie podczas październikowego wykładu profesor Tomasz Grzyb. A może obecnie wystarczy komunikować się za pomocą obrazów? Zagadnieniu języka wizualnego poświęci listopadowe wystąpienie doktor Małgorzata Jabłońska z Katedry Grafiki Uniwersytetu SWPS. Jednak nawet jeśli to prawda, że obrazowe narracje zastępują literaturę, wciąż układamy historie we własnych głowach. O autonarracjach z perspektywy psychoterapeuty opowie podczas grudniowego wykładu doktor Natalia Liszewska.

Wykłady organizowane są w ramach IV Festiwalu Tradycji Literackich, którego patronami są Adam Mickiewicz i Witold Gombrowicz. Mickiewicz ustami Konrada z Dziadów wołał o rząd dusz. Domagał się władzy nad ludźmi, ponieważ tak genialnie posługiwał się słowami. Gombrowicz również czuł znaczenie swojego talentu, mówił o sobie: „Ja, geniusz!”.

Podczas wykładów zastanowimy się, na czym polega współcześnie władza tych, którzy wiedzą, jak działa język i jak go używać.

Kategorie: Wydarzenia