Wacław Rapak, „Henri Michaux. Dzieło wyobraźni. Czas wielkich podróży (1927-1929)”

Przegląd

Wacław Rapak
Henri Michaux. Dzieło wyobraźni
Czas wielkich podróży (1927-1929)

 

ISBN: 978-83-233-4792-7
Liczba stron: 188
Format: 15,8×23,5 cm
Rok wydania: 2020

 

Wacław Rapak czyta teksty Michaux z tego okresu (1927–1929) systematycznie i niespiesznie, respektuje następstwo diarystycznych notacji, rekonstruuje bardzo swoistą logikę tego wymykającego się wszelkim gotowym kategoriom dzieła, które określa mianem „egzystencjalnego i literackiego do-świadczenia”, czyli „świadczenia o tym, czego się doświadczyło”. Rozwija przy tym (naprzemiennie bądź równolegle) kilka komplementarnych strategii interpretacyjnych.
Z recenzji prof. Jerzego Franczaka

 

Wacław Rapak, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego związany od czterdziestu lat z Instytutem Filologii Romańskiej. Literaturoznawca, w swojej działalności naukowej zajmuje się głównie nowoczesną i współczesną literaturą francuską. Wśród jego zainteresowań warto wymienić również teorię literatury i metodologię badań literackich. Znawca twórczości Henriego Michaux, któremu poświęcił do tej pory wiele artykułów, zagranicznych wykładów i wystąpień na naukowych konferencjach. W zamyśle autora Henri Michaux – dzieło wyobraźni. Czas wielkich podróży (1927-1929) ma stanowić kontynuację poprzedniej poświęconej temu poecie i artyście książki (Henri Michaux – dzieło wyobraźni. „Okres zielony” 1922-1927) o początkach jego twórczości.

www.wuj.pl