Tłumaczenia literackie – otwarcie konkursu wniosków

Tłumaczenia literackie – otwarcie konkursu wniosków

Przegląd

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA ogłosiła otwarcie konkursu na najlepsze projekty w obszarze Tłumaczeń literackich na 5 marca 2020 r.!

Tłumaczenia literackie to obszar grantowy wspierający działania związane z tłumaczeniem, publikacją, dystrybucją i promocją utworów literackich. Obszar powstał z myślą o zwiększeniu dostępu do wysokiej klasy literatury europejskiej oraz wsparciu kulturowej i językowej różnorodności w Unii Europejskiej i innych krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura.

CELE OBSZARU TŁUMACZENIA LITERACKIE:
+
wspieranie i promowanie różnorodności kulturowej i językowej w Unii Europejskiej i krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa;
+ promowanie międzynarodowego obiegu wysokiej jakości utworów literackich oraz zwiększanie ich dostępności w Unii Europejskiej i poza nią;
+ dotarcie do nowych odbiorców przetłumaczonych książek;
+ zwiększenie widoczności i znaczenia pracy tłumaczy literackich.

MOŻLIWOŚCI PRZEKŁADU:
+
z jednego języka europejskiego na inny język europejski;
+ kwalifikowane są języki urzędowe krajów uczestniczących w programie oraz łacina i starożytna greka;
+ z języków rzadziej używanych na bardziej powszechne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki);
+ kwalifikowana jest wyłącznie fikcja literacka niezależnie od gatunku – powieść, komiks/powieść graficzna, opowiadanie, sztuka teatralna, poezja, literatura dziecięca i młodzieżowa;
+ prac autorów będących obywatelami lub rezydentami krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa (nie dotyczy łaciny i starożytnej greki).

PRZEZNACZENIE DOFINANSOWANIA:
+ tłumaczenie;
+ publikacja i dystrybucja przełożonych dzieł, także z wykorzystaniem nowych technologii;
+ marketing i promocja wydanych dzieł, ich autorów oraz tłumaczy, także z wykorzystaniem nowych technologii.

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY – WYDAWCY / WYDAWNICTWA:
+ zarejestrowani w krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura (wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej; państwa spoza Unii Europejskiej: Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Islandia, Kosowo, Macedonia Północna, Mołdawia, Norwegia, Serbia, Tunezja, Ukraina, Wielka Brytania);
+ aktywni w sektorze wydawniczym;
+ posiadający osobowość prawną od minimum 2 lat na dzień, w którym upływa termin składania wniosków.

Termin konkursu upływa 5 maja 2020 roku o godz. 17.00 czasu obowiązującego w Brukseli.

Szczegółowe informacje o konkursie, priorytetach, zasadach składania wniosków – wraz z przekierowaniem do dokumentacji konkursowej:
Tłumaczenia literackie konkurs EACEA-05-2020

 

 

Kategorie: Instytucje