Wybory władz w SAiW Copyright Polska

Wybory władz w SAiW Copyright Polska

Przegląd

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska, które odbyło się 17 grudnia 2019, wybrano nowe władze na następną kadencję (od 17 grudnia 2019 roku do 17 grudnia 2023 roku) oraz  przyjęto szereg uchwał przygotowanych przez zarząd Stowarzyszenia.

Jak informuje SAiW Copyright Polska w nadesłanej informacji, wśród przyjętych uchwał są: uchwała w sprawie zmiany treści Statutu SAiW Copyright Polska zgodnie z zaleceniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu SAiW Copyright Polska, a także uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu repartycji opłat reprograficznych Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska oraz uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu repartycji i realizacji wynagrodzeń z tytułu użyczenia egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne (PLR). Głosowano również nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za okres od 26 czerwca 2018 roku do 17 grudnia 2019 roku.

 

W skład Zarządu weszli:
Barbara Jóźwiak – Prezes Zarządu
Zbigniew Czerwiński – Wiceprezes Zarządu
Janusz Kobyliński – Wiceprezes Zarządu
oraz członkowie Zarządu:
Piotr Dobrołęcki
Małgorzata Skowrońska
Marzenna Wojciechowska

Barbara Jóźwiak – pełni rolę Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska od stycznia 2013 roku. Wcześniej, od maja 2010 roku,  była członkiem zarządu tej organizacji. Absolwentka Politechniki Warszawskiej i London School of Foreign Trade. W 1993 roku została prezesem/ dyrektorem generalnym Egmont Polska. W 1995 roku dołączyła do grupy Aller Press i została członkiem rady nadzorczej. Od 1995 roku była prezesem wydawnictwa Harlequin w Polsce. Jednocześnie w tym okresie członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wydawców i Izby Wydawców Prasy. W 1999 roku rozpoczęła pracę w Hachette Livre jako dyrektor rozwoju dla Europy Środkowej i Wschodniej. W marcu 2003 roku objęła stanowisko prezesa zarządu Wydawnictwa Naukowego PWN i całej Grupy Wydawniczej PWN. Stanowisko to piastowała do listopada 2012 r, przechodząc do rady nadzorczej Grupy PWN jako jej obecna przewodnicząca. Od 2012 roku jest wiceprezesem Polskiej Izby Książki. Od 2013 roku jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Kreatywna Polska.

Zbigniew Czerwiński – Wiceprezes
Współzałożyciel Stowarzyszenia. W branży wydawniczej od 1986 r. Kierując wydawnictwem Bellona w 1997 r. przeprowadził proces połączenia dwóch przedsiębiorstw państwowych w Dom Wydawniczy Bellona, a w latach 2007-2012 zakończony sukcesem proces prywatyzacji tego przedsiębiorstwa. Był członkiem rad nadzorczych zależnych od Bellony spółek: Krakowskiego Domu Książki oraz Wszechnicy Warszawskiej. Obecnie jest dyrektorem ds. wydawniczych i członkiem zarządu w wydawnictwie Bellona S.A. oraz prezesem spółki pracowniczej Wydawnictwo Bellona Sp. z o.o. Jednocześnie pełni funkcję prezesa zarządu spółki Świat Książki Sp. z o o. oraz jest członkiem rady nadzorczej spółki Targi Książki Sp. z o o.
Udziela się społecznie w ruchu wydawniczym. Jest współtwórcą i przewodniczącym Porozumienia Wydawców Książki Historycznej, które od ponad 20 lat integruje działania kilkudziesięciu wydawców. Od 1992 roku jest współorganizatorem dorocznych Targów Książki Historycznej – najstarszym targów tematycznych. Jest współzałożycielem Fundacji Historia i Kultura, był członkiem władz Fundacji Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL oraz współzałożycielem Stowarzyszenia Kuźnica Przyjaźni. Za swoją działalność wielokrotnie odznaczany i nagradzany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. Autor kilku książek, kilkunastu artykułów w czasopismach historycznych i branżowych.

Janusz Kobyliński – Wiceprezes
Współzałożyciel Stowarzyszenia, członek Zarządu od 2003 roku. Absolwent PW, fotograf, od 1982 członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Za jego prezesury (1996-1999) ZPAF uzyskał status organizacji zbiorowego zarządzania oraz zatwierdził tabele stawek minimalnych wynagrodzeń. Jako współautor redagował w latach 1997-2002 pięć kolejnych roczników „Biało-Czerwonej – Księgi Twórców Polskiej Reklamy” wydawanej przez ZPAF. Jest autorem nazwy i współtwórcą Porozumienia Łazienki Królewskie i miał istotny udział w sukcesie dwóch Protestów Twórców (2003 i 2006) broniących prawa twórców do 50% kosztów uzyskania przychodu prowadząc akcje poparcia na swoim wortalu www.bialo-czerwona.pl. Jest współzałożycielem oraz członkiem władz Stowarzyszenia KREATYWNA POLSKA. Wykładał fotografię na WSSIP w Łodzi i UMCS w Lublinie.

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

Zbigniew Żbikowski – Przewodniczący
Włodzimierz Albin
Grzegorz Krajczok
Grzegorz Majerowicz
Wiesław Podkański
Mirosław Stępniak

 

 

więcej www.copyrightpolska.pl

 

Kategorie: Instytucje