4. Międzynarodowy Konkurs „Najlepsze wydawnictwa o górach”

Organizatorami tegorocznej edycji Konkursu  są Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (COTG PTTK) w Krakowie,  Targi w Krakowie Sp. z o.o. oraz  Wydawnictwo „Karpaty” – Andrzej Łączyński w Krakowie.

Do tegorocznego Konkursu można zgłosić wydane w dowolnym języku albumy, przewodniki, wydawnictwa popularnonaukowe, monografie, prozę literacką o tematyce górskiej, mapy, atlasy oraz encyklopedie, słowniki nazewnictwa miejscowości, obiektów, przyrodnicze lub inne o tematyce górskiej. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne dla Zgłaszającego wydawnictwa i nie wiąże się z uiszczeniem opłaty rejestracyjnej.

Uroczyste spotkanie z uczestnikami czwartej edycji Konkursu nastąpi podczas 23. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, które odbędą się w dniach od 24 do 27 października 2019 roku.
Zgłoszone do Konkursu książki będą prezentowane podczas Targów na wystawie , na wydzielonej części stoiska COTG PTTK oraz Wydawnictwa „Karpaty” .

Szczegóły dotyczące Konkursu: www.cotg.pttk.pl.

W poprzedniej edycji Konkursu w 2018 roku brało udział 38 wydawców z siedmiu krajów (Czechy, Francja, Polska, Rumunia, Słowacja, Wielka Brytania i Włochy), którzy zgłosili do Konkursu 138 wydawnictw. Wśród laureatów lub wyróżnionych w Konkursie znalazły się wydawnictwa z Czech, Polski, Rumunii, Słowacji i Wielkiej Brytanii.

Zgłoszenia do 20 września 2019 roku (włącznie).

 

 

Kategorie: Nagrody, Wydarzenia