Zmiany personalne w Wydawnictwie Literackim

Wydawnictwo Literackie pragnie poinformować, że 30 czerwca 2019 r. funkcję redaktor naczelnej przestanie pełnić Pani Małgorzata Nycz. Tego samego dnia pracę w Wydawnictwie Literackim zakończą także główna sekretarz redakcji Pani Maria Rola oraz sekretarz redakcji Pani Krystyna Zaleska.

Prezes Rady Nadzorczej Wydawnictwa Literackiego Pani Vera Michalski-Hoffmann oraz Zarząd Wydawnictwa Literackiego pragną gorąco podziękować  odchodzącym Paniom za wiele lat wybitnej pracy edytorskiej.

Jednocześnie informujemy, iż Zarząd Wydawnictwa Literackiego przy pełnej aprobacie Pani Very Michalskiej-Hoffmann postanowił powołać na stanowisko redaktor naczelnej od 1 lipca 2019 r. Panią Jolantę Korkuć. Zastępcą redaktor naczelnej WL odpowiedzialnym za dział literatury polskiej będzie Pan Waldemar Popek. Funkcję sekretarza redakcji obejmie Pani Anita Kasperek.

 

Anna Zaremba-Michalska

Prezes Zarządu Wydawnictwa Literackiego

 

Dariusz Kurdziel

Członek Zarządu Wydawnictwa Literackiego

Kategorie: Rynek Polski