„Podaruj wiersz” – rusza ogólnopolska akcja społeczna Fundacji im. Zbigniewa Herberta

Zbigniew Herbert pisał listy-wiersze do przyjaciół, do ważnych dla niego artystów, do osób, które cenił (niektóre z tych listów znalazły się następnie w książkach poety i należą do najprzenikliwszych i najmocniej poruszających jego utworów). Ten gest pisarza – gest ofiarowania komuś autografu wiersza – jest inspiracją dla ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Fundację im. Zbigniewa Herberta .

Udział w akcji polega na wybraniu wiersza dla konkretnej osoby, przepisaniu go odręcznie na przygotowanej przez nas karcie papeterii i następnie podarowaniu tego przepisanego wiersza wybranej osobie.

Przepisanie i podarowanie wiersza może być gestem przyjaźni lub wdzięczności, może dać duchowe wsparcie, nieść pociechę, podtrzymywać nadzieję. Jest to też intymny akt podarowania innym swojego czasu, swojej wrażliwości i obecności, której formą jest odręczne przepisanie wiersza, ofiarowanie go.

Wiersz może być darem dla kogoś bliskiego, dla kogoś, kto jest w zasięgu ręki, ale osób, którym podaruje się wiersz, warto poszukać też tam, gdzie słowo poezji, słowo niosące sens i nadzieję, dające oparcie może być szczególnie potrzebne – w domach pomocy społecznej, domach seniora, domach dziecka, świetlicach środowiskowych, noclegowniach dla bezdomnych etc.
Niech to będzie prosty, ludzki gest – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni. – czytamy na stronie organizatora.

szczegóły TUTAJ

 

Kategorie: Wydarzenia