Wręczono Lubuskie Wawrzyny za 2018 r.

Wręczono Lubuskie Wawrzyny za 2018 r.

Przegląd

Lubuskie Wawrzyny za 2018 rok, czyli prestiżowe w skali regionu wyróżnienia przyznawane za publikacje w kategoriach: literatura, nauka i dziennikarstwo, wręczono w czwartek podczas gali w bibliotece wojewódzkiej w Zielonej Górze.

Lubuski Wawrzyn Literacki w kategorii „poezja” został przyznany Michałowi Banaszakowi za tomik Miejsca, natomiast w kategorii „proza” nagrodę otrzymała Halina Grochowska za książkę pt. Poprawiny.

Nagrodę promującą literaturę naukową – czyli Lubuski Wawrzyn Naukowy otrzymali Paweł Czechowski, Marcin Bocheński, Sławomir Rubacha, Olaf Ciebiera, Grzegorz Jędro i Leszek Jerzak za publikację pt. Lubuski atlas ornitologiczny. Ptaki lęgowe Ziemi Lubuskiej.

Lubuski Wawrzyn Dziennikarski otrzymał Dariusz Chajewski z „Gazety Lubuskiej”. Jury nagrodziło jego wybrane artykuły prasowe.

Laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymali nagrody finansowe oraz srebrne pióra żarskiej artystki Anety Pabjańskiej-Moskwy. Wieczór uświetnił występ Jolanty Duszeńko-Lachowicz, altowiolistki, solistki Filharmonii Zielonogórskiej.

Ideą Wawrzynów Literackich jest promocja i docenienie osiągnięć autorów mieszkających na terenie woj. lubuskiego, związanych z nim lub dawnymi województwami zielonogórskim i gorzowskim, ale także autorów książek spoza regionu wydanych w lubuskich oficynach.

Z kolei w przypadku nagród naukowych i dziennikarskich prace biorące udział w konkursie tematycznie muszą być związane z Ziemia Lubuską.

Wawrzyn Naukowy jest przyznawany od 2006 roku, a w 2014 roku po raz pierwszy wręczono Lubuski Wawrzyn Dziennikarski. Wszystkie nagrody przyznawane są za rok poprzedni.

Do konkursów na Wawrzyny za 2018 roku, we wszystkich trzech kategoriach zgłoszono łącznie 82 prace.

Organizatorami konkursu są: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

 

za Instytut Książki

Kategorie: Nagrody