KRB zaopiniowało wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

KRB zaopiniowało wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

Przegląd

W dniu 11 marca 2019 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie podczas posiedzenia Krajowej Rady Bibliotecznej, zostały zaopiniowane wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

KRB wydała cztery opinie dotyczące łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

  • Gmina  Działdowo – opinia pozytywna
  • Powiat Kętrzyn – opinia pozytywna
  • Gmina Nakło nad Notecią – opinia negatywna
  • Gmina Stopnica – opinia pozytywna

W dalszej części spotkania Rada dokonała oceny spełnienia przez biblioteki naukowe warunków wynikających z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu. Ponadto KRB podjęła uchwałę w sprawie poparcia dla kontynuacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa od 2021 r.

 

za Biblioteka Narodowa

Kategorie: Biblioteki