„Prawnokarne aspekty bezpieczeństwa imprez masowych” – nowość od CeDeWu

Przegląd

Książka podejmuje istotną dla wielu podmiotów kwestię odpowiedzialności karnej związanej z organizacją i przebiegiem imprez masowych. Imprezy masowe organizowane są niemal w każdej gminie, stąd potrzeba zapewnienia w związku z takimi wydarzeniami bezpieczeństwa i porządku publicznego ma wymiar ogólnospołeczny oraz dotyczy każdej osoby, która w nich uczestniczy. Naruszenia w tym zakresie mogą prowadzić do odpowiedzialności karnej zarówno za przestępstwa, jak i wykroczenia uregulowane w Ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

 

Głównymi obszarami tematycznymi poruszonymi w opracowaniu są:

– przemiany unormowań tworzących system bezpieczeństwa imprez masowych w Polsce,

– analiza zakresu i źródeł obowiązków podmiotów przestępstw przeciwko bezpieczeństwu imprez masowych,

– zakres penalizacji zachowań uczestników imprez masowych, służb porządkowych i informacyjnych, organizatorów imprez masowych oraz podmiotów zobowiązanych,

– realne i potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego determinowane popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu imprezy masowej.

 

Opracowanie może być przydatne zarówno dla praktyków (policjantów, prokuratorów, sędziów, adwokatów, radców prawnych), jak i teoretyków prawa karnego. Adresatami książki, ze względu na jej multidyscyplinarny charakter, są również m.in. organizatorzy imprez masowych, zarządcy i pracownicy klubów sportowych, a także organy samorządu terytorialnego i administracji rządowej.

 

 

„Jako całość przygotowana monografia charakteryzuje się bardzo rozległym spojrzeniem. Wywody są szczegółowo argumentowane i dokumentowane w oparciu o sporą bazę normatywną, literaturę i orzecznictwo, nieograniczone do materiału współczesnego, ale i z kompetentnym wykorzystaniem dorobku oraz doświadczeń z przeszłości. Warto także podkreślić, że monografia autorstwa Cezarego Kąkola uwzględnia nie tylko osiągnięcia szeroko rozumianej dogmatyki prawa karnego, ale także dogmatyki prawa wykroczeń, prawa administracyjnego i kryminologii”.

Z recenzji dr. hab. Tomasza Kalisza, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

 

O autorze:

Cezary Kąkol – doktor nauk prawnych, prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Bezpieczeństwem na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego, autor artykułów i glos z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz bezpieczeństwa imprez masowych, a także komentarza do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

 

 

„Prawnokarne aspekty bezpieczeństwa imprez masowych”

Autor: Cezary Kąkol

Rok wydania: 2019

Oprawa: Miękka

Format: 165×235

Stron: 228

ISBN: 978-83-8102-045-9

Cena: 55,00zł

Wydawnictwo CeDeWu

www.cedewu.pl

Polub nas na Facebooku: https://www .facebook.com/CeDeWupl/

Zapraszamy do księgarni stacjonarnej Wydawnictwa CeDeWu znajdującej się przy ulicy Żurawiej 47 w Warszawie!

 

Kategorie: Prawo
Tagi: CeDeWu