POWSTANIE WIELKOPOLSKIE. PO 100 LATACH. Specjalnie przygotowana na 100 lecie tego doniosłego wydarzenia publikacja Marka Rezlera trafia do księgarń!

Przegląd

Właśnie trafia do księgarń książka Marka Rezlera POWSTANIE WIELKOPOLSKIE. PO 100 LATACH. Specjalnie przygotowana na 100 lecie tego doniosłego wydarzenia publikacja doczekała się uzupełnień i nowych dotąd nieznanych powstańczych faktów.

 

W książce Rezlera wydarzenia z lat 1918–1919 ukazane są jako fragment zaangażowania Wielkopolan w polskie walki narodowowyzwoleńcze od 1794 do 1921 roku.

 

Książka ukazuje prawdziwy obraz wydarzeń, które obrosły legendą, m.in. szturmu na gmach Prezydium Policji czy rzekomej niechęci marszałka Piłsudskiego do wielkopolskiego zrywu powstańczego. Oprócz szeroko zarysowanego tła politycznego zaprezentowano działania militarne, wraz z mało znanymi epizodami (np. walkami Poznańskiego Batalionu Śmierci). Szczegółowo omówiono niedoceniany, ogromny wkład wielkopolskich żołnierzy w powstrzymanie bolszewickiej inwazji.

Dodatkowym walorem książki jest 14 barwnych plansz autorstwa prof. Andrzeja Jeziorkowskiego, na których szczegółowo przedstawiono mundury, uzbrojenie, odznaczenia czy insygnia powstańców.

 

 

Marek Rezler jest historykiem zajmującym się m.in. dziejami Wielkopolski, a zwłaszcza udziałem mieszkańców tej części kraju w walkach narodowowyzwoleńczych, biografistyką i badaniami regionalnymi Jest autorem m.in. Polskiej niepodległości 1918, monografii wydarzeń wielkopolskiej Wiosny Ludów 1848 roku, biografii Emilii Sczanieckiej i Hipolita Cegielskiego, kalendarium poznańskiego, rozdziałów prac zbiorowych poświęconych dziejom miast Wielkopolski oraz opublikowanych przez Dom Wydawniczy REBIS książek Poznań. Miasto niepoznane (2006, wspólnie z Jerzym Bogdanowskim), Powstanie wielkopolskie 1918–1919 (wyd. I, 2008), Wielkopolanie pod bronią 17681921 (2011) i Nie tylko orężem (2013). Od wielu lat współpracuje z Radiem Poznań i Wielkopolską Telewizją Kablową, pisze w prasie krajowej i regionalnej.

 

 

Kategorie: Historia
Tagi: Rebis