Doroczne nagrody translatorskie „Literatury na Świecie” przyznane!

Doroczne nagrody translatorskie „Literatury na Świecie” przyznane!

Przegląd

Laureatami za 2017 rok zostali Zbigniew Machej, Magdalena Pytlak, Ewa Kobyłecka-Piwońska, Magdalena Siwiec, Krzysztof Bielawski, Leszek Engelking oraz Muzeum Sztuki w Łodzi. W tym roku jury nie wyróżniło żadnego przekładu w kategorii proza. Wydawcą periodyku jest Instytut Książki.

Pełna lista wyróżnień:

W kategorii Poezja zwyciężył Zbigniew Machej za książkę Pieśni duchowe Georgiusa Tranosciusa (wyd. Oficyna Efemeryczna w Cieszynie).

Nowa Twarz: Magdalena Pytlak za przekład książki Milena Ruskowa Wzniesienie (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Literaturoznawstwo, Translatologia, Komparatystyka: nagrodę przyznano Ewie Kobyłeckiej-Piwońskiej za książkę Spojrzenia z zewnątrz. Witold Gombrowicz w literaturze argentyńskiej (1970-2017) (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Wydawnictwo Universitas), a także Magdalenie Siwiec za książkę Romantyzm, czyli inter esse (wyd. Instytut Badań Literackich PAN)

W kategorii Inicjatywy Wydawnicze laureatem zostało Muzeum Sztuki w Łodzi za serię antologii na stulecie awangardy w Polsce.

Nagroda im. Andrzeja Siemka (za łączenie różnych kompetencji literackich i literaturoznawczych, przekładu i pisarstwa krytycznego wysokiej próby) trafiła do Krzysztofa Bielawskiego za książkę Delficki trójnóg. Sentencje delfickie (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego i Lemma Press).

Nagrodą specjalną „Mamut” przyznano Leszkowi Engelkingowi.

 

za Instytut Książki

Kategorie: Nagrody