Wydawnictwo W drodze poleca: Moja miłość. Duszpasterskie sekrety założyciela Lednicy

Przegląd

Charyzmatyczna osobowość, świetny organizator, porywający mówca, zaangażowany bez reszty w to, co robił, czyli po prostu: Jan Góra OP. Książka Moja miłość nie poprzestaje na zilustrowaniu tych cech osobowości ojca Jana. Ukazuje legendarnego duszpasterza szkół średnich, a potem wieloletniego opiekuna poznańskiego Duszpasterstwa Akademickiego jako kompetentnego przewodnika młodzieży, działającego zgodnie z przemyślaną i spójną koncepcją wychowawczą. Ojciec Jan świadomie formował młodego człowieka, podkreślając konieczność integralności – ciała, umysłu i ducha. Chciał, by jego wychowankowie stawali się ludźmi samodzielnymi w myśleniu i działaniu, zaangażowanymi w świat i osiągającymi w Bogu pełnię człowieczeństwa.

 

Jan Wojciech Góra OP – (1948-2015), dominikanin, doktor teologii, duszpasterz akademicki w Poznaniu, rekolekcjonista, prozaik, twórca i animator ośrodków duszpasterskich na Jamnej, w Hermanicach i nad Lednicą. Był (od 1997 r.) organizatorem corocznych spotkań młodych Lednica 2000, pod Bramą – Rybą (Bramą III Tysiąclecia), twórcą Domu Jana Pawła II nad Lednicą, autorem kilkunastu książek i felietonów, laureat wielu nagród i wyróżnień, m. in.: Nagrody Episkopatu TOTUS (2005), Nagrody Literackiej im. Kościelskich w Genewie za książkę „Mój dom” (1983).

 

Książka do nabycia tutaj: https://www.wdrodze.pl/opis,1645,Moja_milosc__Duszpasterskie_sekrety_zalozyciela_Lednicy.html

 

Kategorie: Literatura, Religia
Tagi: W drodze