Wydawnictwo Forum Media Polska i redakcja czasopisma bikeBoard uruchamiają fuzję

Wydawnictwo Forum Media Polska i redakcja czasopisma bikeBoard uruchamiają fuzję

Przegląd

23 sierpnia br Forum Media Polska podpisało umowę o zakupie miesięcznika „bikeBoard” wydawanego dotychczas przez Wydawnictwo N.R.G. z Krakowa.

„bikeBoard” jest niekwestionowanym ekspertem w branży rowerowej. Już od 22 lat redaktorzy magazynu śledzą nie tylko trendy, ale przede wszystkim opracowują wysoko specjalistyczne protokoły testów rowerów, osprzętu oraz akcesoriów rowerowych.

Praca zespołu „bikeBoard” znalazła uznanie i wsparcie dużego, międzynarodowego podmiotu biznesowego, jakim jest spółka Forum Media Polska należąca do grupy Forum Media Group GMBH.

Forum Media Polska to lider medialny legitymujący się portfolio 60 specjalistycznych czasopism, kilkudziesięciu poradników, szkoleń i wiodących wydarzeń branżowych. Nowe czasopismo w portfolio to szansa na wejście w nową, obiecującą grupę docelową.

„Rynek outdoor w Polsce mocno się rozwija. My zdecydowaliśmy się zainwestować w najlepszych. Widzimy potencjał rozwoju czasopisma, a także dużych wydarzeń medialnych kierowanych do tej grupy klientów” – mówi Magdalena Balanicka, prezes Forum Media Polska.
„Od dziś „bikeBoard” staje się częścią tej międzynarodowej rodziny, zyskując wsparcie dla dalszego rozwoju” – dodaje Miłosz Kędracki, redaktor prowadzący.

Misja zespołu czasopisma „bikeBoard” pozostaje niezmienna – obiektywne i niezależne dostarczanie specjalistycznej wiedzy nt sprzętu rowerowego. Zespół pozostaje pod merytoryczną opieką redaktora Miłosza Kędrackiego. To, co wydawnictwo „bikeBoard” zyskuje, to potencjał nieograniczonego rozwoju na rynku polskim i w krajach, w których dziś operuje Forum Media Group GMBH.

Już teraz prowadzone są prace nad wprowadzeniem w 2019 r. kolejnych tytułów dla branży outdoor bazujących na synergii i wspólnym know-how Forum Media Polska i czasopisma „bikeBoard”.

Kategorie: Rynek Polski