Kolporter z 56 mln zysku

Kolporter z 56 mln zysku

Przegląd

Przychody sprzedażowe netto Kolportera zmalały z 2,2 mld zł w 2016 roku do 1,65 mld zł w roku 2017, czyli o 24,9 proc. Jednocześnie nastąpił spadek kosztów operacyjnych – o 24,5 proc., z 2,17 do 1,64 mld zł. Wartość sprzedanych towarów i materiałów zmniejszyła się w skali roku z 1,86 do 1,35 mld zł, a nakłady na usługi obce – z 205,48 do 188,78 mln zł. W firmie na koniec ub.r. pracowało 666 osób, wobec 805 na koniec 2016 roku. Nakłady na amortyzację zmalały z 28,47 do 25,5 mln zł. W ub.r. firma na niefinansowe aktywa trwałe wydała 10,54 mln zł, a w br. planuje na to przeznaczyć 10 mln zł. – informują wirtualnemedia.

Zysk spółki spadł z 21,85 mln zł w 2016 roku do 6,55 mln zł w ub.r., natomiast zysk z działalności operacyjnej wzrósł z 20,18 do 56,08 mln zł.

Kolporter ma obecnie 24 tys. punktów dystrybucji prasy, czyli 1,5 tys. mniej niż rok temu. Jak wynika z analizy Izby Wydawców Prasy wynika, Kolporter ma największy ( 52 proc.) udział w rynku dystrybucji prasy . W skali roku zanotował on wzrost o 0,4 proc. Na drugim miejscu uplasował się Ruch, do którego obecnie należy 29,93 proc. rynku dystrybucji tytułów prasowych.

 

więcej https://www.wirtualnemedia.pl/

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: Kolporter