Dyskusyjne Kluby Książki w liczbach – I półrocze 2018

Dyskusyjne Kluby Książki w liczbach – I półrocze 2018

Przegląd

Instytut Książki przedstawił najnowsze dane dotyczące programu Dyskusyjne Kluby Książki. Do końca czerwca 2018 r. liczba klubów wzrosła do 1685, tj. o 72 w stosunku do końca 2017 roku. Obecnie w Polsce działa 585 klubów dla dzieci i młodzieży oraz 1100 klubów dla dorosłych. Rozmieszczenie klubów z podziałem na typy gmin: w gminach wiejskich działa 514 klubów, w gminach miejsko-wiejskich 453, a w gminach miejskich 718.

W pierwszym półroczu 2018 r. kluby spotkały się 7 470 razy; skupiają obecnie 16 327 stałych członków. Odbyło się 661 spotkań autorskich, z czego 433 finansowanych w całości przez program. Klubowicze spotkali się z niemal 300 autorami.

Na potrzeby klubów zakupiono 12 875 woluminów.

Instytut Książki przygotował mapę Dyskusyjnych Klubów Książki, która jest dostępna pod adresem:  http://instytutksiazki.pl/kluby-ksiazki,6,gdzie-nas-znalezc,12.html. Na mapie została oznaczona lokalizacja wszystkich klubów, które istnieją dzięki programowi.

zob. także https://wirtualnywydawca.pl/2018/01/dyskusyjne-kluby-ksiazki-liczbach-2/

 

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: DKK