11 wykładów o zdrowiu publicznym w jednym podręczniku od CeDeWu

Przegląd

“Zdrowie publiczne” to podręcznik przedstawiający zagadnienia pozwalające zrozumieć, czym jest zdrowie publiczne i istotę jego działań. Informacje te zostały zawarte w 11 wykładach przez prof. dr. hab. n. med. Andrzej Wojtczaka.

Zdrowie publiczne jest dziedziną, której nowoczesne podstawy naukowe i zakres działań powstały na przestrzeni ostatnich kilku dekad. Misją tej dziedziny, opartej na wiedzy wielu dyscyplin naukowych i wspartych udziałem specjalistów różnych profesji, jest zapobieganie przedwczesnym zachorowaniom i zgonom oraz poprawa, a także umacnianie zdrowia społeczności. Zasadniczym celem jest spowodowanie zmiany zachowań niszczących zdrowie ludzi na zachowania sprzyjające zdrowiu, jak też na poprawę środowiska ich życia oraz pracy.

 

Autor podkreśla znaczenie zdrowia nie tylko jako wartości, ale i siły sprawczej spełnienia celów osobistych i budowania przyszłości. Przedstawia również wielowymiarowość działań zdrowia publicznego w umacnianiu zdrowia społeczności, nieodzownego czynnika rozwoju kraju. Pokazuje, jak kształtowała się walka z epidemiami chorób i jak dzięki rozwojowi społecznemu oraz nauce zmieniał się powoli zakres działań zdrowia publicznego. Wskazuje na rolę i sposób działania determinantów, jako czynników budujących lub niszczących zdrowie ludzi, zaznajamia ze sposobami zapobiegania zagrożeniom zdrowotnym i wczesnego wykrywania śmiertelnych zagrożeń, co pozwala na dłuższe życie w dobrym zdrowiu.

 

Autor omawia sposoby umacniania zdrowia poprzez kształtowanie stylów życia oraz uwarunkowań promocji zdrowia, co pozwala jak najdłużej zachować satysfakcję z aktywnego życia, zdolność do pracy, sprawność i samodzielność. Wskazuje na rolę państwa i rządu w kreowaniu polityki zdrowotnej, a także współdziałania wszystkich instytucji państwowych oraz ludzi w walce o budowanie zdrowia społeczności, warunku rozwoju kraju. Podręcznik kończy wykład wskazujący na rolę Światowej Organizacji Zdrowia, jako wiernego mecenasa zdrowia publicznego i siły inspirującej oraz sprawczej międzynarodowej polityki, mającej za cel ochronę i umacnianie zdrowia ludności globu.

 

Podręcznik skierowany jest przede wszystkim dla studentów Zdrowia Publicznego i innych kierunków medycznych, a także dla wszystkich, którzy są zainteresowani nauką o zdrowiu.

 

„Zdrowie publiczne. Najważniejsze zagadnienia dla studiujących i zainteresowanych nauką o zdrowiu”

Autor: Andrzej Wojtczak

ISBN: 978-83-8102-007-7

Wydawnictwo CeDeWu

http://cedewu.pl

Tagi: CeDeWu