Nowości Oficyny Wydawniczej Impuls

Przegląd

Prof. Lech Witkowski ma za sobą głębokie i obszerne studia monograficzne nad wybranymi kategoriami (autorytet, cykl życia, edukacja, profesjonalizm, rozwój, sfera publiczna, tożsamość, zmiana społeczna) oraz dorobkiem wybranych wielkich postaci myśli współczesnej (Bachtin, Bauman, Bateson, Erikson, Gonseth, Giroux, Habermas, Radlińska). Część w tych tomów została opublikowana przez Oficynę Wydawniczą „Impuls”, co obrazują obok miniaturki okładek (pełny opis na naszej stronie internetowej) …

zobacz ofertę Impulsu

Pobierz obrazy
Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanych społecznie

Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznieKsiążkę należy postrzegać jako wartościowe opracowanie, które w oryginalny sposób ujmuje problematykę resocjalizacji w kontekście otwartym przez akcentowanie działań prorozwojowych wobec zasobów osobistych wychowanków. Przedstawia wartościowe badania empiryczne, skupia się na ich znaczeniu dla myślenia i działania resocjalizującego, a także będąc publikacją o istotnych walorach metodycznych, prezentuje pomysł dedykowany dla praktyki pedagogicznej…

zobacz ofertę Impulsu


Psychologia mediów i komunikowania Psychologia mediów komunikowania

Książka stanowi kompendium podstawowej wiedzy związanej z psychologią mediów. Przedstawia jej umiejscowienie na tle innych subdyscyplin psychologii oraz filmoznawstwa, medioznawstwa i komunikologii (nauki o mediach i komunikowaniu), genezę powstania, zakres i przedmiot zainteresowań, jak również wykorzystywane metody badawcze. To czyni z psychologii mediów dyscyplinę hybrydyczną, która obejmuje cztery sfery: metodologię (M), etykę (E), teorię (T) i aplikację (w sumie: META); pretenduje ona do roli psychologii zintegrowanej…

zobacz ofertę Impulsu


  Mutyzm wybiórczy. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów (wersja papierowa)Mutyzm wybiórczy. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów

Z satysfakcją informujemy, że po niespełna roku od premiery książki Mutyzm wybiórczy – poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów, która miała miejsce 8 czerwca 2017 roku, nakład trzech poprzednich jej wydań jest już wyczerpany. Wszystkie dotychczasowe nakłady, co rzadko się zdarza w tego typu publikacjach, rozchodziły się w ciągu kilku tygodni…
zobacz ofertę Impulsu

 


Wzajemne społeczne reprezentacje zawodowych kuratorów sądowych do spraw dorosłych i ich podopiecznychWzajemne społeczne reprezentacje zawodowych kuratorów sądowych do spraw dorosłych i ich podopiecznych

Przedmiotem niniejszej pracy doktorskiej są zagadnienia z zakresu kilku dyscyplin, a w szczególności prawa i pedagogiki, i zaprezentowanie jedynie wyników badań winno być potraktowane jako niewystarczające oraz w uzasadniony sposób odczytane jako zbyt skrótowa próba odpowiedzi na postawione pytania badawcze. W pracy autor przedstawia poszczególne zagadnienia…

zobacz ofertę Impulsu

 

Pobierz obrazy
Zapraszamy do nowej okazji Oficyny Wydawniczej „Impuls”. Wybraliśmy trzy
tytuły wielkich autorytetów z zakresu pedagogiki, które obejmujemy wiosennym
50% rabatem!

poleca Impuls

Tagi: Impuls

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.