PREMIERY w Impulsie: nowości i bestsellery

Przegląd

polecamy Impuls

Przypominamy naszym Czytelnikom o stałej promocji „do każdego zamówienia książka gratis

„Rusz się człowieku” – program do WF: podręcznik + plan pracy

Nowość w Impulsie Gratis

„Rusz się człowieku” – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowejUrszula Kierczak

Począwszy od 30 sierpnia, nauczyciele wychowania fizycznego mogą zakupić na stronie internetowej Oficyny Wydawniczej „Impuls” podręcznik w wersji papierowej oraz/+ e-book pod postacią PDF-u. O ile książka zawierać będzie oparty na nowej podstawie program, o tyle w wersji elektronicznej nasi Czytelnicy otrzymają plany pracy oraz przedmiotowe systemy oceniania. Warto też dodać, że wersja elektroniczna pozwala na wszelkiego rodzaju modyfikacje, co pozwoli na jej zindywidualizowanie i dostosowanie do własnych potrzeb i warunków. Zakup obu części w rezultacie zapewni komplet, pozwalający bezboleśnie wkroczyć w nową rzeczywistość programową.

Czytaj więcej…

DIAGNOZA I TERAPIA w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty

Nowość w Impulsie Gratis

Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeutyE. Jeżewska-Krasnodębska, B. Skałbania

Książka pod redakcją naukową prof. WSP dr hab. Barbary Skałbani i dr Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej to publikacja bogata tematycznie […]. Omówiono w niej bowiem wiele zagadnień z pogranicza logopedii, psychologii klinicznej i pedagogiki specjalnej. Dotyczy problematyki diagnozy i terapii w kontekście logopedycznym, medycznym i psychologicznym […] oraz edukacyjnym, pedagogicznym i społecznym […]. Publikacja mieści się zatem w nurcie interdyscyplinarnego podejścia do rozumienia istoty i patogenezy zaburzeń neurorozwojowych i schorzeń, ich diagnozowania oraz udzielania pomocy…

Czytaj więcej…

Edukacja małego dziecka. Wychowanie i kształcenie – kierunki i perspektywy zmian – TOM 10

Nowość w Impulsie Gratis

Edukacja małego dzieckaEwa Ogrodzka-Mazur, Urszula Szuścik,
Beata Oelszlaeger-Kosturek

Studia i wyniki badań prezentowane w 10 tomie serii Edukacja małego dziecka – zatytułowanym Wychowanie i kształcenie – kierunki i perspektywy zmian – warunkowane są z jednej strony krytyczną oceną wprowadzanych reform systemu edukacji w Polsce i realizacji kolejnych etapów proponowanych zmian strukturalnych oraz programowych w niższych klasach szkoły podstawowej. Natomiast z drugiej strony – w kontekście zachodzących współcześnie przemian społecznych i kulturowych – są próbą wskazania podstaw pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz ich perspektyw…

Czytaj więcej…

Habilitacja. Diagnoza, procedury, etyka i postulaty

Nowość w Impulsie Gratis

HabilitacjaBogusław Śliwerski

Dobrze kształcone dzieci zmieniają się w żądnych wiedzy dorosłych, a żądny wiedzy dorosły już nie tylko myśli o doktoracie, lecz coraz odważniej sięga po habilitację. I tu w sukurs przybywa nam prof. Bogusław Śliwerski, którego Habilitacja. Diagnoza – procedury – etyka – postulaty, ukazała się w ramach serii Pedagogika Nauce i Praktyce, stanowi kompendium wiedzy na jej temat, przy czym, co bez wątpienia stanowi rys charakterystyczny myśli Profesora, dostajemy tu nie tyle (lub – nie tylko) opis samej procedury i okoliczności jej towarzyszących, co (lub – także, a może nawet: przede wszystkim) analizę złożoności zjawiska zwanego habilitacją, wielkich mechanizmów i drobnych kruczków nią rządzących, zdumiewająco nieraz odległych zależności i powiązań, niejednokrotnie podyktowanych osobistymi upodobaniami np. recenzenta…

Czytaj więcej…

Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starych

Nowość w Impulsie Gratis

Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starychAgata Chabior

Zaprezentowane w książce badania i płynące z nich wnioski Autorki pozwoliły na wskazanie efektów kształcenia do opieki – wiedzy, umiejętności i kompetencji, a także na nakreślenie sylwetki „nowego” opiekuna osób starszych – osoby, która pełniąc rolę opiekuna, właściwie wykorzystuje swoją wiedzę, umiejętności do realizacji określonych zadań i wykonywania czynności…

Czytaj więcej…

Szkolny teatr interakcji. Od pomysłu do przedstwienia

Nowość w Impulsie Gratis

Szkolny teatr interakcji Bogusław Kołodziej Piotr, Waligóra Janusz
i Waligóra Jerzy

Ta książka opowiada o szkolnej przygodzie teatralnej – o tym, jak wraz z uczniami jednej z krakowskich szkół, w której występujemy głównie w roli polonistów, uczyliśmy się teatru i bawiliśmy się w teatr. Jest to opowieść o różnych formach artystycznej aktywności, o wspólnocie ludzkiej, która wytworzyła się w trakcie tych działań, o czasie minionym (ach, gdzie są niegdysiejsze śniegi!) i pewnej aktualnej placówce edukacyjnej, sercom naszym sympatycznej i bliskiej.)…

Czytaj więcej…

Instrukcja obsługi matki

Nowość w Impulsie Gratis

Instrukcja obsługi matkiMałgorzata Gwiazda-Elmerych

Podobno najlepszą rzeczą w szkole jest… dzwonek, a skoro dzwonka pod ręką nam brak – wakacje, dzisiejszą prezentację zakończmy więc odrobiną humoru. Instrukcja obsługi matki doskonale wpisuje się w nurt poradników z przymrużeniem oka, doskonale reprezentowanym niegdyś przez Ciężarówką przez 9 miesięcy. Przewodniku po ciąży i okolicach Kaz Cooke czy choćby nieco starsze quasiporadniki Magdaleny Samozwaniec. Niech Was jednak nie zwiedzie pozorna lekkość ujęcia, nie dajcie się omamić szampańskim bąbelkom dowcipu! Małgorzata Gwiazda-Elmerych pozwala nam się śmiać, ale jest…

Czytaj więcej…

Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice

Nowość w Impulsie Gratis

  Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice (wersja papierowa)Remigiusz Kijak

Książka jest o miłości, o bliskich, intymnych relacjach partnerskich i małżeńskich, o rodzicielstwie, a narratorami są osoby głębiej niepełnosprawne intelektualnie. Zawiera aktualną wiedzę na temat partnerstwa, małżeństwa i rodzicielstwa osób głębiej niepełnosprawnych intelektualnie. Badania pozwoliły zauważyć, że partnerstwo, małżeństwo i rodzicielstwo dla wszystkich badanych par stanowiło wartość – różnie przeżywaną, w rozmaity sposób postrzeganą, odmiennie realizowaną. Pozwoliły również na analizę w głąb ludzkich przeżyć, pragnień, ograniczeń, frustracji, radości i marzeń…

Czytaj więcej…

Bestsellery Oficyny Impuls – lipiec 2017

Top 10 Impulsu

Top 10 Oficyny Wydawniczej Impuls, notowanie bestsellerów na koniec lipca 2017 r. W mijającym okresie naszą najpopularniejszą książką został monografia naukowa Profesora Bogusława Śliwerskiego HABILITACJA.
Natomiast drugie miejsce przypadło…

Gratulujemy i zachęcamy rekomendacją do lektur!

Czytaj więcej…

Kategorie: Edukacja
Tagi: Impuls

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.