Biblioteka Narodowa: Ruch Wydawniczy w Liczbach. Książki

Przegląd

Sześćdziesiąty trzeci rocznik „Ruchu Wydawniczego w Liczbach” prezentuje dane dotyczące produkcji wydawniczej w 2016 roku. Zostały w nim uwzględnione publikacje wydane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawę prezentowanych w roczniku obliczeń stanowią otrzymywane przez Bibliotekę Narodową egzemplarze obowiązkowe, czyli egzemplarze publikacji, które − zgodnie z obowiązującymi przepisami − wydawcy przekazują Narodowej Książnicy.

 

Podobnie jak w zeszłym roku „Ruch Wydawniczy w Liczbach” został podzielony na dwie części i opublikowany w osobnych zeszytach – pierwszy z nich obejmuje informacje statystyczne i ich interpretacje dotyczące książek, drugi – periodyków.

Zawarte w tegorocznym raporcie obliczenia statystyczne dotyczące książek wykonane zostały na podstawie liczby pozycji przysłanych do Biblioteki Narodowej w roku 2016 i odnotowanych w „Przewodniku Bibliograficznym” za ten rok. Większość zbioru stanowią książki wydane w roku 2016, ale uwzględnione zostały także książki przysłane w tymże roku, lecz opublikowane nieco wcześniej (choć nie wcześniej niż w roku 2012). Traktowane są one jako swoisty ekwiwalent za tę część tytułów opublikowanych w roku 2016, które – jak pokazuje dotychczasowa praktyka – również zostaną przekazane do BN z opóźnieniem.

W roku 2016 liczba tytułów książek, które zostały przysłane do Biblioteki Narodowej, wyniosła 34 235. Jest to liczba rekordowa – najwyższa z dotychczas odnotowanych.
Oznacza to, że w roku 2016 wydano o 781 tytułów więcej niż rok wcześniej i o 1519 więcej niż dwa lata wcześniej, co daje wzrost o 2% w ciągu roku i o 5% w ciągu dwóch lat. Wzrosty te nie należą wprawdzie do najwyższych, z jakimi zdarzyło nam się spotkać (np. w roku 2012 było aż o 2632 tytuły więcej niż rok wcześniej), okazały się jednak wystarczające, aby przeważyć spadki z lat 2013–2014 i wydają się świadczyć o tym, że spadki owe stanowiły jedynie chwilowe zaburzenie w trendzie wzrostowym, jaki obserwujemy od ponad dwóch dekad.

czytaj cały Ruch wydawniczy w liczbach

 

 

Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.