Nowe kierownictwo Instytutu Bibliograficznego

Przegląd

Instytutem Bibliograficznym Biblioteki Narodowej od 1 stycznia kieruje Zofia Żurawińska, dotychczasowa zastępczyni kierownika Instytutu. Jej zastępcą został Kacper Trzaska.

Zofia Żurawińska – starszy kustosz. W Bibliotece Narodowej od 1997 r. Początkowo pracowała w Zakładzie Starych Druków. Od 2008 r. pełni funkcję Bibliotekarza Systemowego, od 2015 r. była zastępcą kierownika Instytutu Bibliograficznego. Od 1 stycznia 2017 r. jest także Pełnomocnikiem Dyrektora BN ds. katalogowania. Koordynuje prace nad nowym modelem opracowania zbiorów i wdrożeniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej. Jest współtwórcą i redaktorem strony Przepisy Katalogowania. Opublikowała Katalog druków cyrylickich XV-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej (2004) i Format MARC 21 rekordu bibliograficznego wraz z zasobem: adaptacja dla systemu MAK (2008).

Kacper Trzaska – starszy kustosz. Absolwent Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. W Bibliotece Narodowej pracuje od 2010 r., początkowo w Pracowni Języka Haseł Przedmiotowych BN, od 2014 r. w Pracowni Deskryptorów BN. Pełni funkcję sekretarza Zespołu ds. Rozwoju Deskryptorów BN. W 2016 r. powierzono mu kierowanie Zespołem Zadania 4: zakup i implementacja systemu zintegrowanego zarządzania zasobami dla polskich bibliotek w Projekcie e-usługa OMNIS. Autor licznych referatów konferencyjnych i szkoleń z zakresu opracowania rzeczowego zbiorów bibliotecznych.

za Biblioteka Narodowa

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.