Nowa Rada ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

Nowa Rada ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

Przegląd

W dniu 1 września 2016 r. prof. Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego powołał nowy skład Rady do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego na kadencję 2016-2020:

przewodniczący:

 • dr Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej

członkowie:

 • dr Mariusz Dworsatschek – wicedyrektor ds. bibliotecznych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
 • Maciej Dydo – dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • dr Jan Kozłowski – radca ministra w Departamencie Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • prof. dr hab. Jan Malicki – dyrektor Biblioteki Śląskiej
 • dr Paweł Pietrzyk – dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
 • prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk – dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
 • Ewa Potrzebnicka – pełnomocnik dyrektora Biblioteki Narodowej ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego, Biblioteka Narodowa
 • Monika Tłustowska – radca ministra w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • dr Zofia Tylewska-Ostrowska – dyrektor Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk.

Art. 6 ustawy o bibliotekach postanawia, że zbiory bibliotek mające wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa narodowego stanowią, w całości lub części, narodowy zasób biblioteczny, który podlega szczególnej ochronie. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego określił w rozporządzeniu z dnia 4 lipca 2012 r. kryteria zaliczania zbiorów do narodowego zasobu bibliotecznego, a także wykaz bibliotek, które posiadają zbiory zaliczane do narodowego zasobu bibliotecznego, określił organizację tego zasobu oraz zasady i zakres jego szczególnej ochrony, uwzględniając charakter historyczny zbiorów i charakter edukacyjny bibliotek włączonych do wykazu.

Przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego działa Rada do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Do zakresu działania Rady, jako organu opiniodawczo-doradczego w sprawach narodowego zasobu bibliotecznego, należy w szczególności:

 1. opiniowanie wniosków organizatorów bibliotek o włączenie ich zbiorów do narodowego zasobu bibliotecznego oraz przedstawianie ministrowi propozycji dotyczących zatwierdzenia tych wniosków,
 2. opiniowanie systemu informacji o narodowym zasobie bibliotecznym,
 3. opracowywanie i przyjmowanie planów pracy dotyczących narodowego zasobu bibliotecznego.

Rada do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego liczy 10 członków. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powołuje w skład Rady na okres 4 lat.

 

za Biblioteka Narodowa

Kategorie: Biblioteki, Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.