WSiP nabył udziały w „Profi-Lingua”

WSiP nabył udziały w „Profi-Lingua”

Przegląd

Zarząd spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (”Spółka” lub „WSiP”) informuje o podpisaniu w dniu 14 stycznia 2016 roku z Maciejem Adamem Jaglarzem, Krzysztofem Jaglarzem oraz ALCORA spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584554, jako sprzedającymi, przedwstępnej umowy nabycia udziałów w spółce powstałej po przekształceniu Szkoły Języków Obcych w – Jaglarz – spółka jawna z siedzibą w Katowicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041992 („Profi-Lingua”).
Nabycie przez WSiP udziałów w Profi-Lingua rozszerzy oraz dopełni dotychczasowy obszar działalności Spółki oraz da Spółce możliwości dotarcia do nowych klientów.
Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”

Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.