Zgłoszenia do Nagrody im. Kapuścińskiego 2016

Zgłoszenia do Nagrody im. Kapuścińskiego 2016

Przegląd

Laureatem Nagrody może zostać osoba fizyczna, zarówno posiadająca obywatelstwo polskie, jak też nie posiadająca takiego obywatelstwa, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca autorem utworu literackiego – reportażu.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń  do 7. edycji Nagrody upływa dnia 15 stycznia 2016. Do zgłoszenia należy dołączyć 6 egzemplarzy książki i przesłać na adres:

Biuro Kultury UM st. Warszawy
ul. Niecała 2
00-098 Warszawa
z dopiskiem: Nagroda Kapuścińskiego

Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko autora,
– tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki,
– imię i nazwisko osoby lub nazwa instytucji zgłaszającej, adres i dane kontaktowe (w tym numer telefonu i e-mail).

Regulamin Nagrody

źródło: Instytut Książki

Kategorie: Nagrody

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.