Andrzej Dubicki laureatem nagrody historycznej im. Felczaka i Wereszyckiego

Przegląd

System partyjny Królestwa RumuniiAndrzej Dubicki otrzymał w piątek w Krakowie główną nagrodę historyczną im. Felczaka i Wereszyckiego. Kapituła doceniła historyka za pracę „System partyjny Królestwa Rumunii. Uwarunkowania i funkcjonowanie”.

Nagrodę, której patronami są dwaj wybitni nieżyjący już historycy: Wacław Felczak i Henryk Wereszycki, wręczono po raz 16. Otrzymują ją co roku na przemian polscy i zagraniczni badacze za najciekawsze, opublikowane w ostatnich trzech latach, pozycje dotyczące dziejów narodów Europy Środkowo-Wschodniej XIX i XX w. oraz ich relacji z Polską. Ubiegłorocznym laureatem nagrody jest austriacki badacz Arnold Suppan.

Oprócz nagrody głównej jury przyznaje też nagrodę honorową. W tym roku odebrali ją Krzysztof Nowak oraz Idzi Panic, autorzy i redaktorzy dwóch tomów „Śląsk Cieszyński od Wiosny Ludów do I wojny światowej” oraz „Śląsk Cieszyński w latach 1918-1945”.

System partyjny Królestwa Rumunii” Dubickiego to interdyscyplinarna praca. Jej autor koncentruje się zarówno na problematyce historycznej, jak i politologicznej i socjologicznej. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Praca pana Andrzeja Dubickiego dotyczy regionu szczególnie interesującego, a stosunkowo mało znanego polskiemu czytelnikowi. Publikacja jest poświęcona dziejom Rumunii w XIX, XX w., dziejom Rumunii pojmowanym dość specyficznie z punktu widzenia organizacji wewnętrznej państwa i funkcjonowania systemu partyjnego w okresie Królestwa Rumunii” – mówił w Collegium Novum UJ przewodniczący kapituły nagrody prof. Michał Pułaski.

Dobrze wiedzieć, na jakich zasadach funkcjonowało Królestwo Rumunii, które przez znaczący okres czasu było sojusznikiem II Rzeczpospolitej, (…) i w sposób specyficzny także po II wojnie światowej” – dodał.

Uzasadniając przyznanie nagrody honorowej publikacji o Śląsku Cieszyńskim powiedział, że ten region zajmuje szczególne miejsce w historii Polski, budzi rozmaite kontrowersje, spory; budzi zainteresowanie nie tylko Polaków, ale i Czechów, Austriaków, Niemców.

W publikacji, wydanej przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Śląsk Cieszyński jest przedstawiony w sposób wszechstronny – autorzy opisują gospodarkę, kulturę, sport, politykę w kontekście historycznym. Autorzy – mówił profesor – poruszają „zagadnienia, które często budzą spory, czasem gorące, ale które jak najbardziej zasługują na omówienie i wyjaśnienie”.

Do tegorocznej edycji kapituły nominowało siedem prac. Jak zauważył przewodniczący kapituły, co roku na konkurs napływa wiele znakomitych tytułów, których treść nie spełnia jednak kryteriów konkursowych – często albo odnoszą się bezpośrednio do historii Polski, albo ich temat jest zbyt luźno powiązany z dziejami narodów Europy Środkowo-Wschodniej XIX i XX w. oraz ich relacji z Polską.nagroda Felczaka i Wereszyckiego

Konkurs jest organizowany od 2001 r. z inicjatywy krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prof. Henryk Wereszycki – jeden z patronów nagrody, był wybitnym znawcą dziejów Polski porozbiorowej, historii dyplomacji europejskiej w XIX wieku i monarchii habsburskiej. Prof. Wacław Felczak zajmował się badaniami historii Węgier, Europy Środkowej i Słowiańszczyzny południowej w XIX i XX wieku. Obaj wybitni historycy, cenieni także za granicą, związani byli z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Fundatorem nagrody głównej, w wysokości 10 tys. zł, jest Wydawnictwo Literackie. (PAP)

 

Kategorie: Nagrody

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.