Empik otworzy do końca roku 6 sklepów, kategoria ‚książka’ sztandarowa dla grupy

Empik otworzy do końca roku 6 sklepów, kategoria ‚książka’ sztandarowa dla grupy

Przegląd

Grupa Empik, należąca do Empik & Media Fashion (Grupa EMF), otworzy jeszcze 6 sklepów do końca roku, podała Grupa EMF. Kategoria „książka”, jako strategiczna, będzie nadal rozwijana.

Dalsze plany rozwoju: Poza otwarciem 7 sklepów w pierwszych trzech kwartał 2015 r. – do końca roku Empik otworzy jeszcze 6 sklepów. Kontynuacja umacniania pozycji lidera w dystrybucji produktów kultury i rozrywki w kategoriach wydawniczych (tj. ‚książka’, ‚muzyka’, ‚film’, ‚multimedia’), przy jednoczesnym rozwoju oferty w kategoriach niewydawniczych (tj. ‚artykuły szkolno-biurowe’, ‚zabawki edukacyjne’ i ‚gry planszowe’ oraz ‚produkty kreatywne’ (tzw. ‚art & craft’). Zmiany asortymentowe, które wciąż się dokonują w Empiku, oznaczają wzbogacenie oferty o nowe kategorie oraz rozwój wybranych grup produktowych” – czytamy w komunikacie.

Kategoria „książka” – jako strategiczna, sztandarowa kategoria Empiku – będzie nadal rozwijana, podkreślono również.

„Celem operacyjnym spółki Empik jest także dalsza poprawa wizerunku sklepów poprzez poprawę dostępności produktów, wzbogacenie oferty handlowej, poprawę jakości obsługi klienta oraz ulepszenie nawigacji w obrębie sklepów (jeszcze lepszy komfort klientów w poruszaniu się po sklepach i znajdowaniu interesujących ich produktów)” – czytamy dalej.

EBITDA sklepów Empik w okresie 9 miesięcy br. wyniosła 12 mln zł (spadek o 48% r/r), na co wpływ miały następujące czynniki: rozwój sieci sprzedaży spowodował naturalny wzrost kosztów operacyjnych, m.in. kosztów najmu oraz wynagrodzeń; prowadzona transformacja sklepów Empik generuje w 2015 r. dodatkowe koszty związane z rozwojem logistyki oraz systemów planowania łańcucha dostaw i zarządzania asortymentem, oraz kilkoma projektami o znaczeniu strategicznym.

Wszystkie te działania służą inwestycji w długofalowy rozwój Empiku i poprawę wyników operacyjnych” – zaznaczono w materiale.

Strategia dla segmentu E-commerce na rok 2015 zakłada w głównej mierze integrację i dalsze wsparcie rozwoju operacji wielokanałowych sklepów Empik oraz Grupy Smyk.

Planowany jest dynamiczny rozwój nowych kategorii, kontynuacja rozszerzania i wzbogacania oferty (m.in. poprzez nawiązywanie współpracy z nowymi dostawcami). Wdrażane będą nowe rozwiązania informatyczne, pozwalające na dotarcie do szerszego grona dostawców oraz zwiększenie możliwości operacyjnych i logistycznych segmentu E-commerce (skrócenie czasu dostawy do klienta)” – podano również.

Grupa Empik & Media Fashion (Grupa EMF) odnotowała 33 mln zł skorygowanej EBITDA z działalności kontynuowanej w III kw. 2015 r. wobec 38 mln zł rok wcześniej.

W związku z poniesieniem w I połowie 2014 r. istotnych kosztów projektów strategicznych oraz niegotówkowych zysków z tytułu wyceny programu akcji pracowniczych – począwszy od 2014 r. do oceny skonsolidowanych wyników Grupy EM&F zarząd wykorzystuje wskaźnik skorygowana EBITDA, który stanowi właściwą miarę do analizy wyników finansowych Grupy EM&F” – czytamy w komunikacie.

EBITDA z działalności kontynuowanej w tym okresie wyniosła 38 mln zł wobec 34 mln zł rok wcześniej. Grupa miała 21,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej z działalności kontynuowanej w III kw. 2015 r. wobec 10,32 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 16,07 mln zł wobec 9,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 696,59 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 646,25 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 80,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej z działalności kontynuowanej w porównaniu z 51,8 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 983,39 mln zł w porównaniu z 1 817,67 mln zł rok wcześniej. W okresie 9 miesięcy 2015 r. Grupa EMF odnotowała dwucyfrowy wzrost skorygowanej EBITDA z działalności kontynuowanej o 11% r/r do 78 mln zł. Z kolei EBITDA z działalności kontynuowanej narastająco wyniosła 83 mln zł wobec 68 mln zł rok wcześniej.

Zwiększenie straty netto z działalności kontynuowanej wynika przede wszystkim z wyższych kosztów finansowych netto, na które składają się:

– wyższe koszty z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek (co wynika z wyższego poziomu zadłużenia i wyższych stawek procentowych);

– wyższe pozostałe koszty finansowe (głównie rozliczanych w czasie opłat początkowych kredytów i kosztów pozyskania finansowania, opłaty za gotowość oraz inne opłaty manipulacyjne, podano w informacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 135,74 mln zł wobec 31,8 mln zł straty rok wcześniej.

Na koniec III kwartału 2015 r. łączna powierzchnia handlowo-usługowa Grupy EM&F wynosiła 317 011 m2 i liczyła 562 placówki, w tym 112 placówek (o łącznej powierzchni 34 266 m2) dotyczy działalności zaniechanej w segmencie Szkół Językowych. W III kwartale 2015 r. w ramach działalności kontynuowanej Grupy EM&F zostały otwarte 4 sklepy i zamknięte 2 sklepy” – czytamy w informacji.

 

(ISBnews)

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: EM&F, EMPiK

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.