Ukazał się nowy tom Rocznika Biblioteki Narodowej

Ukazał się nowy tom Rocznika Biblioteki Narodowej

Przegląd

Tom XLV „Rocznika Biblioteki Narodowej” otwiera artykuł Agaty Pietrzak poświęcony niezidentyfikowanym dotychczas pracom Józefa Szymona Kurowskiego, malarza specjalizującego się w portretowaniu osobistości Wielkiej Emigracji, odkrytych w albumach Zofii z Chodkiewiczów Ossolińskiej w Zakładzie Rękopisów Biblioteki Narodowej. Wśród satyrycznych wizerunków (m.in. powstańców listopadowych) najciekawsze są karykatury Fryderyka Chopina.

Kolejne zagadnienia w tomie XLV to m.in.:

  • historia dziewiętnastowiecznej kolekcji utworów Józefa Elsnera (1769-1854). W 1940 roku Elsneriana zostały zarekwirowane i przewiezione do Berlina, a następnie w 1942 roku do Krakowa na wystawę poświęconą Chopinowi; kolekcja zachowała się i w 1951 roku została zwrócona Bibliotece Narodowej;
  • ikonografia miniatur w Komentowanej Apokalipsie – pochodzącym z początku XIX stulecia rękopisie ze środowiska staroobrzędowców na terenie Rosji, jednym z najciekawszych kodeksów Apokalipsy w polskich zbiorach;
  • prezentacja listów z lat 1958-2005 Tadeusza Różewicza (1921-2014 do Henryka Voglera (1911-2005), pisarza, krytyka literackiego;
  • zmiany w zakresie wyrażania elementów opisu formalnego i przedmiotu – katalogowanie oparte na encjach;
  • zasady nowej kategoryzacji książek w Bibliotece Narodowej na potrzeby statystyki wydawnictw.

Pobierz plik PDF z pełnym spisem treści tomu XLV Rocznika

 

Biblioteka Narodowa

Kategorie: Biblioteki

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.