TK orzekł o niezgodności z Konstytucją przepisu dot. odpowiedzialności za zawinione naruszenie praw autorskich

TK orzekł o niezgodności z Konstytucją przepisu dot. odpowiedzialności za zawinione naruszenie praw autorskich

Przegląd

23 czerwca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją przepisu art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b)  pr. aut., przewidującego zapłatę trzykrotności wynagrodzenia za zawinione naruszenie praw autorskich.

Zgodnie informacją zawartą w komunikacie prasowym  zamieszczonym na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego, Trybunał wskazał, że w sytuacji bezprawnego i zawinionego naruszenia autorskich praw majątkowych ustawodawca jest legitymowany do ingerencji w wolność majątkową sprawcy deliktu. Podkreślił również, że ze względu na specyfikę praw autorskich  (potencjalną łatwość w ich naruszaniu, trudność przy wykazywaniu przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej),  prawodawca jest uprawniony do kształtowania roszczeń odszkodowawczych opartych na opłatach ryczałtowych, niewymagających dokładnego ustalania wysokości rzeczywistej szkody. Uznał również, że możliwe jest wprowadzanie rozwiązań, w których wysokość roszczenia opartego na opłacie ryczałtowej będzie przewyższać wysokość poniesionej szkody. Wskazał jednak, że nie jest dopuszczalne całkowitego zagubienie proporcji między wielkością poniesionej szkody a odszkodowaniem.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego SK 32/14

Komunikat prasowy

zódło: MKiDN

 

Kategorie: Prawo autorskie

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.