Polsko-francuskie konsultacje międzyrządowe z udziałem minister Omilanowskiej

Ujednolicenie podatku VAT na książki drukowane i e-booki było jednym z tematów spotkania Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej z Minister Kultury i Środków Przekazu Republiki Francuskiej Fleur Pellerin, które odbyło się 30 stycznia br.

Jednym z tematów rozmowy szefowych resortów kultury Polski i Francji było ujednolicenie podatku VAT na książki drukowane i cyfrowe (e-booki).

Zgodnie z dyrektywą z listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, dostawa towarów i świadczenie usług podlegające VAT są, co do zasady, opodatkowane według stawki podstawowej. Przepisy nie przewidują jednak możliwości stosowania obniżonej stawki VAT do usług świadczonych drogą elektroniczną (a więc także e-booków).

Francja i Luksemburg zdecydowały się na przyjęcie regulacji niezgodnych z przepisami tej dyrektywy- od dnia 1 stycznia 2012 r. stosują obniżoną stawkę VAT na książki w formie elektronicznej. W związku z tym oba kraje zostały pozwane przez KE do Trybunału Sprawiedliwości UE. W kwietniu 2013 r. polski rząd przyjął stanowisko, według którego VAT na elektroniczne książki powinien wynosić tyle samo, co na papierowe (5%). Uważa jednak, że należy uniknąć sytuacji, która dotknęła Francję i Luksemburg (wyłączna inicjatywa w zakresie zmian regulacji prawnych znajduje się po stronie Komisji Europejskiej). Polscy wydawcy prasy i książek stanowczo popierają stanowisko Francji. Dyrektor Instytutu Książki Grzegorz Gauden oraz przedstawiciele kilkunastu instytucji publicznych z krajów UE ds. książek i czytelnictwa na targach książki we Frankfurcie w 2014 r. podpisali wspólną deklarację, której celem jest „podejmowanie wspólnych działań zmierzających do ochrony praw autorskich, obniżonej stawki VAT na książki drukowane i e-booki oraz praw czytelnika do swobodnego wyboru nośnika”. Inicjatorem deklaracji był Centre National du Livre, francuski partner IK.

Spotkanie odbyło się w ramach V polsko-francuskich konsultacji międzyrządowych. W skład delegacji towarzyszącej premier Ewie Kopacz – oprócz minister kultury- byli szefowie resortów: obrony Tomasz Siemoniak, finansów Mateusz Szczurek, rolnictwa Marek Sawicki i środowiska Maciej Grabowski oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Tomczykiewicz i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko.

źródło: MKiDN

Tagi: VAT

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.