Między słowami

Między słowami

Przegląd

Nowości w Oficynie Wydawniczej „Impuls”

Wśród nowości Oficyny Wydawniczej Impuls tym razem rzecz nietypowa, ba! rzec impuls grafikaby można: ekstraordynaryjna – zbiór maksym i sentencji Aforystycznie autorstwa Wojciecha Zielińskiego, z ilustracjami Piotra Olszówki. Zgodnie z wyrażoną w Przedmowie myślą, autor żywi nieśmiałą nadzieję, że jego obserwacje i przemyślenia, ubrane w lapidarną formę aforyzmu, nie tylko nie okażą się płonną pisaniną, lecz, jako najstarszy i najprostszy rodzaj wypowiedzi filozoficznej, staną się dla czytelnika przedsionkiem wiedzy właściwej. Cóż, Zieliński postawił się tu w doborowym towarzystwie, żeby wspomnieć tylko Chamforta, a z naszych rodzimych aforystów – Stanisława Jerzego Leca. Przemyślenia autora tworzą siedem bloków tematycznych: między nami, o filozofii i filozofach, o nauce i edukacji, o polityce i okolicach, rozmaitości, strapienia, wokół spraw ostatecznych, dzięki „spotęgowanej ekspresywności” formy przybierają postać „drzazg”, jak w swej recenzji określił je prof. Bogusław Śliwerski, „w sarkastycznej stylistyce upominających się o uniwersalne prawdy”. Prawdy, dodajmy, okupione wielkim wysiłkiem – czasem trzeba życia całego, by tchnąć życie w kilkadziesiąt aforyzmów. Więcej informacji tutaj

Niecodzienny zestaw naszych premier uzupełnia najnowsza publikacja skierowana do zarówno do przyszłych rodziców, jak i wszystkich tych, których interesują początki życia. Prenatalny okres rozwoju człowieka w ciągu zaledwie kilku lat ewoluował z mało znaczącego rozdziału w podręcznikach medycyny do jednego z najgorętszych tematów publicznych debat, sporów i dyskusji, omawiających zarówno aspekty biologiczne, jak i etyczne zagadnienia. W polemikę tę doskonale wpisuje się głos Emilii Lichtenberg-Kokoszki, cenionego eksperta z zakresu pedagogiki, psychologii i medycyny, autorki i współautorki szeregu publikacji, mających na celu przybliżyć odbiorcy ten najbardziej tajemniczy z etapów życia człowieka. Zanim się urodziłem to jednak głos wyjątkowy, daleki od zwyczajowego w tej sytuacji etycznego zacietrzewienia; w trzech przejrzyście zbudowanych rozdziałach autorka przedstawia, w czystej formie wykładu, naukowe fakty dotyczące życia płodowego podzielonego na etapy zgodnie z klasyfikacją J. Langmana: okres rozwoju listków płodowych, okres zarodkowy i okres płodowy. Całość uzupełnia znakomita bibliografia przedmiotu, pozwalająca zainteresowanym samodzielnie pogłębiać wiedzę. Więcej informacji tutaj

Ostatnie z proponowanych dziś przez nas nowości przywracają typowy dla Impulsu krąg zainteresowań: dyptyk Codzienność szkoły. Nauczyciel oraz Codzienność szkoły. Uczeń poddają analizie dwa podstawowe filary edukacji: uczącego i nauczanego. Książka Codzienność szkoły. Nauczyciel ukazuje rzeczywistość szkoły w różnych wymiarach z perspektywy nauczyciela. Atutem prezentowanych treści jest teoretyczne osadzenie atrybutów/przymiotów codzienności, takich jak: czas, przestrzeń, powszedniość, odświętność, w teoriach filozoficznych, socjologicznych, antropologicznych oraz w pedagogice, by w dalszej kolejności móc się odwoływać do badań penetrujących meandry szkolnej rzeczywistości doświadczanej przez nauczycieli. Codzienność szkoły. Uczeń, pod red. Ewy Bochno, Inetty Nowosad i Mirosława J. Szymańskiego, stanowi bezpośrednią kontynuację i dopełnienie Nauczyciela, poddając filozoficznej analizie pojęcie codzienności i osadzającej w niej nauczyciela, jako indywidualności „o rozszerzonym profilu zawodowym i jednocześnie otwartym podejściu do wykonywanych zadań”. Nie inaczej jest w tym przypadku, jednak tym razem w realiach codzienności i wśród jej atrybutów (czas, przestrzeń, powszedniość etc.) osadzono ucznia, analizie poddając trzy aspekty jego szkolnej codzienności: dyskurs polityczno-oświatowy (m.in. kwestia reform szkolnictwa i obniżenia wieku szkolnego), kwestie edukacyjne (edukacja ekologiczna, wychowanie fizyczne jako element zdrowego trybu życia) i wreszcie – codzienność uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczeń niepełnosprawny, uczeń nieprzystosowany społecznie, uczeń ubogi). Więcej informacji tutaj tutaj

październik nowości w impulsie

Kategorie: Edukacja
Tagi: Impuls

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.