Gdzie szukać nowych przychodów? Czyli drzwi otwarte do NASBI.pl


Rozmowa z Grzegorzem Schwarzem z Grupy Helion SA.

 

Mikołaj Włodarczyk (Wirtualny Wydawca): Właśnie wystartowaliście z NASBI.pl, czy możesz przybliżyć czytelnikom Wirtualnego Wydawcy idee Waszej sieciowej biblioteki?

Grzegorz Schwarz (Dyrektor Marketingu Grupy Helion): NASBI (http://nasbi.pl) to wypożyczalnia ebooków, która w swoim podstawowym założeniu ma łączyć liczne instytucje korzystające z książek z wydawcami i autorami. Wypełnia jeszcze mało zagospodarowany obszar sprzedaży literatury w segmencie B2B.  NASBI.pl jest więc internetową biblioteką ebooków adresowaną (i tu podkreślę) wyłączne do instytucji, które w ramach własnej organizacji udzielają dostępu do zasobów książek dostępnych na platformie.

NASBI tworzyliśmy z myślą o rynku bibliotecznym jaki funkcjonuje na uczelniach wyższych i wielu instytucjach edukacyjnych. Po księgarni ebookpoint.pl to kolejny krok w naszej strategii rozwoju rynku książki elektronicznej. Doświadczenia zdobyte w ramach sprzedaży ebooków dla klientów indywidualnych podpowiedziały nam, że rynek oczekuje również możliwości zakupu e-książek dla instytucji, które są zainteresowane ich wykorzystaniem dla celów edukacyjnych i szkoleniowych. Mówię tu w szczególności o uczelniach wyższych, firmach szkoleniowych, czy korporacjach dbających o rozwój i edukację swoich pracowników. Wyszliśmy więc naprzeciw potrzebom naszych partnerów i stworzyliśmy uniwersalną i otwartą dla całego rynku platformę biblioteczną.

MW: Co oznacza „otwarta dla rynku”? Przecież indywidualny czytelnik nie może wykupić dostępu do biblioteki.

Grzegorz Schwarz: To prawda, nie może, bo to nowoczesna biblioteka, a nie sklep z ebookami. NASBI.pl w żadnym wypadku nie jest formą abonamentu dla czytelnika. To platforma dla przedsiębiorstwa, biblioteki lub uczelni. Instytucja bowiem opłaca abonament oraz określa liczbę dostępnych dla swoich użytkowników kategorii tematycznych (a nawet poszczególnych tytułów) oraz liczbę dostępnych kopii. Każdy z podmiotów, który nabył dostęp do NASBI uzyskuje indywidualne konto, w ramach którego zarządza swoją biblioteką. Wszystko po to, by NASBI było maksymalnie elastyczne i realizowało konkretne potrzeby czytelników biblioteki. Inne bowiem potrzeby edukacyjne ma korporacja finansowa, inne politechnika czy uniwersytet.

Platforma jest jednak w pełni otwarta dla wydawnictw z każdego sektora rynku książki.

MW: Jak wygląda na dzień dzisiejszy oferta biblioteki?

Grzegorz Schwarz: Dziś ofertę NASBI.pl w połowie tworzą książki Grupy Helion SA. W znacznej części to specjalistyczna literatura informatyczna, książki ekonomiczne, poradniki i literatura psychologiczna. Zakres tematyczny jednak stale się zwiększa. Nas i naszych klientów cieszą kolejni wydawcy na „pokładzie NASBI”. Oficjalnie przystąpiło już do projektu kilka wydawnictw m.in. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Wydawnictwo WNT, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Copernicus Center Press, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Złote Myśli. Wspólnie tworzymy ofertę blisko 2000 tytułów. Ta liczba będzie się w najbliższym czasie dynamicznie zwiększać, prowadzimy bowiem liczne rozmowy z wydawcami. Efekty tych rozmów niebawem Wam zaprezentujemy.

MW: Co zyskują wydawcy z uczestnictwa w NASBI.pl, w jaki sposób przekonujecie rynek do swojego projektu?

Grzegorz Schwarz: W zdecydowanej większości nasi partnerzy z entuzjazmem podchodzą do pomysłu. Dla wydawnictw to przecież bezpieczna forma zaistnienia w nowych obszarach rynku, zupełnie nowe źródło przychodów, a także możliwość wydłużenia cyklu życia publikacji. W ebookpoint.pl niejednokrotnie wspólnie z partnerami poszukujemy dodatkowego strumienia przychodów dla ebooków. NASBI.pl to więc kolejny etap rozwoju tego rynku. Jest ofertą kompleksową i bardzo atrakcyjną dla wielu instytucji i, nie ukrywajmy, docelowo formą, która umocni swoją pozycję na książkowym rynku B2B.

MW: Co z bezpieczeństwem zasobów biblioteki? Czy NASBI.pl jest bezpieczne dla wydawców?

Grzegorz Schwarz: Książek dostępnych na platformie nie można ani kopiować, ani zapisywać na dysk. Są w pełni zabezpieczone i chronione autorską technologią zabezpieczania e-booków znakiem wodnym. Każda instytucja ma dostęp wyłącznie do wcześniej zamówionych i opłaconych tytułów, a system w pełni monitoruje liczbę wypożyczeń, dostępnych kategorii, a także liczbę dostępnych kopii i czas ich wykorzystania.

Dodatkowo dostęp do zasobów platformy jest możliwy z poziomu sieci komputerowej instytucji. Poza nią z NASBI mogą korzystać wyłącznie uprzednio zweryfikowani użytkownicy. Dodam, że wypożyczonych ebooków nie można drukować, nie można też kopiować ich fragmentów.

W tym miejscu chcę zaznaczyć, że NASBI.pl to także jeden ze sposobów walki piractwem. Możliwość wypożyczania ebooków w ramach sieci komputerowej instytucji czyni cały proceder nielegalnego powielania kopii znacznie mniej atrakcyjnym.

MW: Jaki jest odbiór NASBI wśród instytucji?

Grzegorz Schwarz: Dla uczelni wyższych NASBI to ważny element poprawy jakości oferty edukacyjnej. Niż demograficzny kształtuje na nowo rynek, władze uczelni robią naprawdę wiele, by rozwijać infrastrukturę wpływającą na jakość kształcenia. I NASBI.pl w tym obszarze wpisuje się w oczekiwania szkół wyższych.

Przede wszystkim to nowoczesne i wygodne dla studentów rozwiązanie. Uczelnia ma możliwość dostarczenia studentom tysięcy nowych tytułów, bardzo często niedostępnych w tradycyjnych uczelnianych bibliotekach, a nawet w szerokiej dystrybucji. NASBI więc uzupełnia zgromadzony dotychczas przez uczelnię wolumen tytułów, jest komplementarną platformą dla uczelnianej biblioteki.

Biblioteka NASBI jest w zasadzie bezobsługowa. Użytkownicy samodzielnie mogą sprawdzić dostępność poszczególnych książek, jednym kliknięciem wypożyczyć książkę i przenieść na indywidualną półkę (konto czytelnika). Administrator biblioteki nie ma z kolei żadnych problemów ze zwrotem publikacji, sam bowiem definiuje w jakim czasie książka automatycznie powróci do ogólnych zasobów biblioteki NASBI jego instytucji. W pełni monitoruje liczbę wypożyczeń, popularność poszczególnych książek, może w czasie rzeczywistym reagować na potrzeby studentów.

W tym momencie serdecznie zapraszam do oglądnięcia krótkiego materiału video, który pokazuje jak wygodnym systemem dla użytkownika jest NASBI. System skupia się na podstawowych funkcjach ważnych dla czytelnika i jest bardzo prosty w użyciu.

Dla uczelni NASBI to także wygodny system udostępniania własnych materiałów i skryptów. Tym samym uczelnia staje się nie tylko odbiorcą NASBI, ale także wydawcą obecnym w systemie. Z naszych doświadczeń wynika, że to wielka zaleta i wygoda dla wydawnictw uczelnianych.

Uczelnie to jednak tylko cześć rynku dla NASBI i wydawców uczestniczących w naszym projekcie. Przedsiębiorstwa coraz częściej przesuwają swoje budżety z rynku szkoleń właśnie na rynek książki. Pracodawcy tworzą firmowe biblioteki, pracownicy na własną rękę poszukują rozwiązań, które mają „jak na dłoni” wyjaśnione w wielu publikacjach. NASBI zyskuje w tej grupie, głównie ze względu na unikalną ofertę książek specjalistycznych Grupy Helion oraz innych wydawców.

MW: Jakie są koszty zakupu biblioteki dla instytucji i w jaki sposób rozliczacie się z wydawcami uczestniczącymi w NASBI.pl?

Grzegorz Schwarz: Z elastycznego podejścia względem instytucji czynimy jeden z głównych atutów NASBI. Każdy z podmiotów wykorzystujących platformę ma przecież inne potrzeby. Wysokość abonamentu jest więc uzależniona od zakresu tematycznego, a tym samym ilości tytułów dostępnych dla czytelników, liczby dostępnych kopii dla wybranej oferty, no i przede wszystkim czasu, na jaki nasz partner nabywa prawa do korzystania z zasobów platformy. Instytucja może więc wykupić dostęp do wszystkich ebooków z możliwością aktualizacji własnych zasobów o nowe tytuły pojawiające się w ofercie biblioteki lub zawęzić wybór do tytułów z wybranej tematyki (np. inżynierskiej, ekonomicznej, psychologicznej, prawniczej, informatycznej) czy konkretnego wydawnictwa. Również w tym przypadku instytucja może zapewnić użytkownikom lekturę nowości. Oferta biblioteki, jak i cena abonamentu jest indywidualna, skrojona na miarę potrzeb kadry i studentów uczelni, pracowników i managmentu przedsiębiorstwa.

Zasady rozliczeń pomiędzy NASBI i wydawcami są bardzo klarowne i podobne do klasycznych rozliczeń na rynku książki. NASBI jest swoistym pośrednikiem pomiędzy wydawcą a instytucją, która korzysta z platformy. W toku rozmów z wydawcami ustalamy procentowy podział przychodu i w oparciu o wybór tytułów przez instytucję rozliczmy sprzedaż. Co ważne, abonament instytucje opłacają z góry, więc środki na koncie wydawnictwa pojawią w krótki czasie po wdrożeniu biblioteki i uruchomieniu usługi.

MW: Dokąd zmierza NASBI i czy nie jest zagrożeniem dla tradycyjnej biblioteki?

Grzegorz Schwarz: NASBI uzupełnia tradycyjne biblioteki i stanie się w przyszłości ich częścią. Platforma jest w zasadzie propozycją dla bibliotek, by mogły uczestniczyć w rewolucyjnych zmianach na rynku książki i zwiększały swoją atrakcyjność dla czytelników. NASBI jest więc szansą, by mogły korzystać z możliwości jakie niosą ze sobą elektroniczne książki.

Tu w Helionie zdajemy sobie sprawę, że wygodny i błyskawiczny dostęp do książki (profesjonalnej, zweryfikowanej wiedzy) jest jedyną sensowną alternatywą dla całej masy banalnych i często nieprawdziwych informacji zawartych w szeroko pojętej sieci. Nasz cel to NASBI.pl jako powszechne źródło dostępu do literatury na uczelniach, w firmach, bibliotekach.

MW: Dziękuję za rozmowę

 

O autorze

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.