Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT

Odliczenie i zwrot podatku naliczonego to podstawowe „mechanizmy” funkcjonowania podatku od towarów i usług. Przyznanie uprawnienia do odliczenia i zwrotu ma przy tym nie tylko znaczenie dla skutków podatku VAT ocenianych w kraju, lecz także wiąże się z realizacją jednej z podstawowych zasad wspólnego systemu podatku VAT. Stąd też kompleksowa analiza odliczenia i zwrotu podatku naliczonego ma ogromne znaczenie nie tylko dla oceny skutków podatku VAT w kraju, ale także w obszarze Unii Europejskiej (…)„.
Dr hab. Paweł Borszowski, prof. UWrW opracowaniu skomentowano kluczowe zagadnienia związane z problematyką podatku naliczonego, w tym:wyłączenia i ograniczenia w prawie do odliczenia podatku naliczonego,
zwrot podatku naliczonego dla podatników krajowych i zagranicznych,
korektę podatku naliczonego.Przeanalizowano również kwestie zakresu związku podatku naliczonego ze sprzedażą opodatkowaną podatnika oraz znowelizowane z dniem 1 stycznia 2014 r. przepisy dotyczące powstania i realizacji prawa do odliczeń. Ze względu na kluczowe dla przedsiębiorców zmiany obowiązujące od początku 2014 r. oraz od 1 kwietnia 2014 r. dużo uwagi poświęcono systemowi ograniczeń w prawie do odliczenia.
Kategorie: Biznes i Ekonomia

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.