Prace nad bezpłatnym podręcznikiem

Prace nad bezpłatnym podręcznikiem
Prace nad bezpłatnym podręcznikiem – Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie oświaty
Zlecenie opracowania i wydania podręcznika – takie możliwości daje ministrowi edukacji narodowej przyjęta dzisiaj przez Sejm nowelizacja ustawy o systemie oświaty. Takie samo prawo będzie miał minister kultury i dziedzictwa narodowego, o ile podręcznik będzie dotyczył szkół artystycznych.
Zlecone podręczniki będą dopuszczone do użytku szkolnego z mocy prawa. Obecnie ministrowie jedynie dopuszczają podręczniki przygotowane przez podmioty zewnętrzne.

Wedle nowelizacji poprawność merytoryczna, dydaktyczna i wychowawcza podręczników będzie weryfikowana na etapie ich przygotowania i odbioru.

Przyjęta dzisiaj nowelizacja znosi przepis nakładający na dyrektora szkoły obowiązek podania do 15 czerwca listy podręczników, jakie będą obowiązywać w placówce w nowym roku szkolnym. Po wejściu w życie nowych przepisów dyrektor będzie mógł przedstawić zestaw podręczników w dowolnym, wybranym przez siebie terminie.

– Data 15 czerwca służy wyłącznie wydawcom. Dzięki temu – do tej pory – już 16 czerwca wiedzieli oni – co do sztuki – ile danych podręczników wydrukować – przekonywała w trakcie prac w parlamencie minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. – A trzeba brać dziś pod uwagę, że mamy bardzo wielu nauczycieli, którzy chcą korzystać z programów autorskich i zastanawiają się czy korzystać z podręcznika, czy z innych materiałów. Pamiętajmy, że podręcznik jest dodatkiem do nauczyciela, a nie na odwrót. Uważam, że nauczyciel ma prawo podejmować decyzję co do wyboru podręcznika nawet 15 września – dodała.

Przyjęta dzisiaj przez Sejm nowelizacja to pierwszy krok w kierunku darmowego podręcznika dla pierwszaka, który do szkół trafi już we wrześniu tego roku. Za jej przyjęciem głosowało 436 posłów, jeden był przeciw, sześciu wstrzymało się od głosu. Teraz trafi do Senatu.

W tym tygodniu do konsultacji społecznych został przekazany kolejny, przygotowany w MEN, projekt dotyczący zmian w dostępie do podręczników. – Po ich wprowadzeniu podręczniki – z punktu widzenia rodziców będą darmowe – zapewnia minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.

Treść zaprezentowanego w tym tygodniu projektu, znajdziecie Państwo tutaj.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kategorie: Edukacja

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.