Granice i poszukiwanie archetypowych znaczeń

Granice i poszukiwanie archetypowych znaczeń
Wydawnictwo ENETEIA poleca:

DOŚWIADCZENIA GRANICZNE I TRANSKULTUROWE
red. Zenon Waldemar Dudek

 

Każda epoka ma swoje typowe sytuacje graniczne, charakterystyczne problemy w relacjach międzyludzkich i sposoby ich rozwiązywania. Ale człowiek oraz jego psychologiczne wyposażenie, wewnętrzna natura, jego potrzeby podstawowe nie uległy istotnej zmianie od tysiącleci. 
Dzięki kulturowym wzorcom, przekazywanym już od dzieciństwa – poczynając od poznawania przekazów baśni, przez system wychowania
i prawo, po wytwory sztuki, mitologię, religię – człowiek uczy się rozumienia sytuacji granicznych. Doświadczając tych sytuacji i znaczenia symboli kulturowych, rozpoznaje swą dojrzałą tożsamość osobistą, społeczną i uniwersalną – archetypową.

Z Wprowadzenia

*  *  *

Tematem rozważań tej publikacji jest psychologia doświadczeń granicznych oraz ich kulturowy obraz. W ramach interdyscyplinarnej refleksji autorzy analizują obraz człowieka jako istoty świadomej i racjonalnej, jak też irracjonalnej, myślącej symbolicznie i zakorzenionej w wymiarze transkulturowym.
Wśród tematów rozważań są takie zagadnienia, jak: myślenie mistyczne, numinosum, wychowanie w społeczeństwie cybernetycznym, psychiczne zranienia, misterium tazijji, doświadczenie śmierci, buddyjska perspektywa egzystencji i in.
Książka adresowana jest do osób zainteresowanych kryzysowym charakterem ludzkich doświadczeń, granicami świadomości, inicjacjami współczesnej cywilizacji, sposobami transformacji ludzkiego cierpienia..

Spis treści

Wprowadzenie: Doświadczenia graniczne – Zenon Waldemar Dudek

Część pierwsza
Świadomość, idee, społeczeństwo

Najpiękniejsza porażka rozumu, czyli teodycea według Leibniza – Mirosław Piróg
Negatywne i afirmatywne pierwiastki myślenia mistycznego – Tadeusz Kobierzycki
Numinosum jako uczucie archetypowe – Kazimierz Pajor
Dzieciństwo w cyberspołeczeństwie abstrakcyjnych wartości – Tomasz Olchanowski

Część druga
Transformacje i wartości

Poczucie zranienia jako doświadczenie graniczne – Bogna Szymkiewicz
Zranienie zranionego uzdrowiciela – Sławomir Murawiec
Doświadczenia graniczne Hioba – Zenon Waldemar Dudek
Na granicy Cienia: misterium tazijji – Ewa Machut Mendecka
Likwidacja szpitala psychiatrycznego w Chełmie Lubelskim – Tadeusz Nasierowski
Doświadczenie śmierci a literatura – Czesław Dziekanowski

Część trzecia
Kultura i natura

Doświadczenia graniczne wojownika – Jerzy Tomasz Bąbel
Bycie poza egzystencją – Jacek Sieradzan
Szamańska moc kobiet i uzdrawianie świata – Tanna Jakubowicz
Historia o rozpustnym Chorezmijczyku i ponętnym oguzyjskim gołowąsie – Paweł Fijałkowski
Spotkania kultur – symbole i archetypy w narracjach – Krystyna Węgłowska Rzepa

Patronat medialny:

             

Książka dostępna w dobrych księgarniach oraz na stronie internetowej www.eneteia.pl.

 

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.