Open Access w Impulsie

Open Access w Impulsie
Open Access: Analiza zjawiska
z punktu widzenia polskiego naukowca

Oficyna Wydawnicza Impuls zaprasza do premierowej publikacji autorstwa czterech naukowców pt. „Open Access“. Publikacja w formacie PDF jest całkowicie bezpłatna i można ją pobrać bezpośrednio ze stron wydawcy, Issuu oraz Google Books, jak również wielu dystrybutorów ebooków. 

Ruch Open Access zdobywa rosnącą popularność, pojawia się jednak wokół niego wiele mitów i niekoniecznie uzasadnionych nadziei. Celem tej książki jest przyjrzenie się temu zjawisku i jego ocena z punktu widzenia polskiego badacza.

Publikowanie w otwartym dostępie niesie ze sobą nowe zagrożenia i nie jest samo w sobie całkowitym rozwiązaniem problemów systemu publikacji naukowych. Pozwala jednak lepiej wykorzystać wyniki badań poprzez udostępnienie ich wszystkim zainteresowanym, w tym osobom, które dotychczas nie miały do nich dostępu. Dzięki zwiększeniu zasięgu artykułów może przyczynić się efektywniejszej dyskusji nad  badanymi zjawiskami, doskonaleniem metod badawczych poprzez wzajemną wymianę doświadczeń i konstruktywną krytykę… po więcej zapraszamy do bezpłatnej lektury!

 
 

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.