Nowości w serii Biblioteka Kaznodziejska

Nowości w serii Biblioteka Kaznodziejska
Odnalezione drachmy
ks. Adam Kalbarczyk

Do rąk czytelnika trafiają kolejne myśli na niedziele i święta ks. Adama Kalbarczyka, zatytułowane „Odnalezione drachmy”. Tytuł jest nawiązaniem do Jezusowej przypowieści z Ewangelii św. Łukasza (Łk 15,8-10). Jego metaforyczny sens staje się myślą przewodnią rozważań i wokół niego ks. Adam buduje ciekawe układy odniesienia do współczesności.

Teksty zawierają głębokie przemyślenia natury moralno-filozoficznej i teologicznej, podane w przejrzystej formie; czyta się je ze świadomością, że człowiek jest istotą ułomną i ciągle potrzebuje wskazówek lub poszukuje właściwej drogi do wiary, tej – która pomoże bezgranicznie zaufać Bogu.

Elżbieta Gontaszewska, Słowo wstępne

Panie, abym przejrzał! Homilie na rok B
Ks. Mariusz Pohl

 

„Pamiętam, jak wiele lat temu, jeszcze przed maturą, studiami i wstąpieniem do seminarium, na jednej z lekcji religii wyraziłem przed księdzem i klasą swój żal, że nie ma książek, które by strona po stronie, przypowieść po przypowieści tłumaczyły i pomagały zrozumieć Ewangelię. Był to rok 1977 – zupełnie inne czasy: Biblia Tysiąclecia czy Biblia Poznańska były dla przeciętnego śmiertelnika (czytaj: świeckiego) niedostępne. Popularnej literatury biblijnej też było jak na lekarstwo. Pozostawały tylko kazania, katecheza czy rozmowy z księdzem, ale i w tej dziedzinie możliwości były ograniczone.

Teksty, które składają się na tę książkę, dojrzewały podczas przygotowywania codziennych i coniedzielnych kazań; inne były owocem studium biblijnego; jeszcze inne rodziły się podczas comiesięcznych spotkań w małym gronie księży zapaleńców, którzy od lat, każdego miesiąca, zjeżdżali się z najodleglejszych krańców diecezji na spotkania biblijne.

Przekazuję je teraz takim jak ja zapaleńcom – i tym świeckim, którzy szukają mądrości z góry, i tym w sutannach, którzy być może zechcą potraktować je jako inspirację do własnych kazań. Wierzę, że ma to sens.” Ks. Mariusz Pohl
 

Kategorie: Religia

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.