Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz

Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, ukazał się Komentarz do ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, autorstwa pod redakcją dr Małgorzaty Sieradzkiej, prof. zw. dr hab. Mariana Zdyba. Komentarz jest pierwszą publikacją na rynku, która poza orzecznictwem organów polskich i unijnych szeroko odwołuje się do praktyki wiodących zagranicznych organów ochrony konkurencji.

Konkurencja jest immanentnie związana z wolną działalnością gospodarczą, dlatego tak istotne staje się zapewnienie jej uczciwości. Problematyka zwalczania nieuczciwej konkurencji nabiera współcześnie szczególnego znaczenia. Stosowanie prawa musi bowiem nadążać za zmieniającymi się warunkami rynkowymi, a tym samym za nowymi formami nieuczciwych zachowań. Kluczowe znaczenie ma zatem odpowiednia wykładnia przepisów komentowanej ustawy, która pozwoli nie tylko skutecznie zwalczać wszelkie przejawy nieuczciwości na tej płaszczyźnie, ale i budować optymalną formułę prawa, które ma temu służyć. Autorzy zdają się zauważać problem wykładni, poddając jednocześnie krytycznej analizie prawniczej występujące problemy prawne. Niejednokrotnie posiadane przez autorów doświadczenie pozwala na dokonanie krytycznej oceny istniejących rozwiązań prawnych i skłania do wysunięcia wniosków de legę ferenda.

W komentarzu w sposób szeroki wykorzystano bogaty dorobek normatywny oraz sądów polskich i wspólnotowych. sięgnięto do “kamieni milowych” orzecznictwa z zakresu nieuczciwej konkurencji, zwracając uwagę na najnowszą linię orzecznictwa sądowego. w sposób szeroki odniesiono się do piśmiennictwa polskiego i zagranicznego. Warto podkreślić, że przy zachowaniu szacunku dla dotychczasowego dorobku doktryny w opracowaniu podniesiono także zagadnienia dotąd pomijane albo niedostrzegane.

Publikacja staje się cenną pozycją nie tylko dla praktyków prawa konkurencji oraz badaczy, ale także dla wszystkich zainteresowanych prawem konkurencji. Należy żywić przekonanie, że prezentowany komentarz poszerzy zakres dyskusji nad rolą prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w nowej rzeczywistości gospodarczej i stanie się opracowaniem wykorzystywanym w pracy dydaktycznej na kierunkach prawniczych i administracyjnych.

Autorzy:

Dr Małgorzata Sieradzka
– adiunkt w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej, współpracuje z kancelariami prawnymi, specjalizuje się w prawie antymonopolowym, w tym konkurencji oraz prawie konsumenckim. Współautorka pierwszego na rynku wydawniczym komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (2008), autorka komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowych (2008) oraz pierwszego na rynku komentarza do ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (2010), współredaktor komentarza do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (2011). W swoim dorobku naukowym ma liczne publikacje w piśmiennictwie prawniczym, w tym glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego. Prowadzi szkolenia, od 2008 r. jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

Prof. zw. dr hab. Marian Zdyb
– kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji UMCS; w latach 1993-1996 prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL; członek Rady Naukowej “The Review of Comparative Law”, sędzia NSA, a w latach 1997-2006 sędzia TK. Autor 27 książek oraz ponad 150 artykułów i innych publikacji, polskich i zagranicznych, z zakresu: publicznego prawa gospodarczego, teorii decyzji, prawa celnego, teorii organizacji, prawa administracyjnego, postępowania przed NSA, samorządu terytorialnego. Konsekwentnie prezentuje personalistyczne podejście do prawa.
 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/wirtua/domains/wirtualnywydawca.pl/public_html/wp-content/themes/waszww-theme/includes/single/post-tags.php on line 4

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.