Fundacje i Stowarzyszenia – zasady funkcjonowania i opodatkowania 2011

Fundacje i Stowarzyszenia – zasady funkcjonowania i opodatkowania 2011
Fundacje i Stowarzyszenia – zasady funkcjonowania i opodatkowania – 2011
 
 

Opracowanie Wszechnicy Podatkowej (www.wszechnicapodatkowa.pl) stanowi praktyczne omówienie – pod kątem prawnym, podatkowym i rachunkowym – problematyki funkcjonowania fundacji oraz stowarzyszeń. Są to formy prawne organizacji pozarządowych, które zdecydowanie najczęściej występują w obrocie społeczno-gospodarczym. Przede wszystkim przedstawiono tu podstawowe zasady i procedury zakładania fundacji i stowarzyszeń wraz ze wskazaniem praktycznych elementów przedmiotowej tematyki, w tym określenie możliwości fundacji i stowarzyszeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Dalsza część opracowania zawiera omówienie zasad polityki rachunkowości, obowiązków sprawozdawczych oraz praktyczne ujęcie schematów księgowania, w tym przykładowy plan kont.

Ponadto załączone zostały przykładowe wzory podstawowych dokumentów i aktów wewnętrznych wykorzystywanych w fundacjach i stowarzyszeniach (np. akty ustanawiające, statut, uchwały organów wewnętrznych, protokoły posiedzeń). W związku z faktem, że przedmiotowa publikacja nie stanowi wyczerpującego omówienia rzeczonej problematyki, wskazano również podstawowe źródła prawa regulujące wskazaną tematykę.

Publikacja dostępna jest w księgarni internetowej Wszechnicy Podatkowej www.wszechnicapodatkowa.pl 

Kategorie: Biznes i Ekonomia

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.