Przeciwdziałanie piractwu, program MAK+, finanse izby na rok 2011

Przeciwdziałanie piractwu, program MAK+, finanse izby na rok 2011
 
Przeciwdziałanie piractwu , program MAK+, finanse izby na rok 2011
– to główne tematy, które omawiane były podczas posiedzenia rady PIK 24.01.2011

Spotkanie rozpoczęto od prezentacji programu MAK+, wdrażanego obecnie przez Instytut Książki w bibliotekach na terenie całego kraju. Umożliwia on katalogowanie książek w ujednolicony sposób, przy wykorzystaniu tej samej aplikacji, niezależnie od miejsca. W chwili obecnej w bazie znajduje się już 800 000 rekordów z opisem książek. Rada przedyskutowała możliwość wykorzystania tej bazy do budowy PKSK. Ustalono, że rada przeanalizuje oferowane warunki współpracy po otrzymaniu szczegółowych informacji dotyczących projektu MAK+.

Program finansowany jest z dotacji MKiDN oraz z miesięcznego abonamentu płaconego przez biblioteki, w których został on wdrożony.

Omówiono ofertę firmy Plagiat.pl. Zaproponowano zastosowanie modelu biznesowego współpracy dającego największe korzyści członkom PIK.

Przedyskutowano również kwestię budżetu na rok 2011 i wysokość składek. Członkowie Rady uważają, że aktualnie nie jest możliwe podniesienie składek członkowskich zgodnie z planami przedstawionymi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków w Krakowie, 5.11.2010. Podniesieniu składek nie sprzyja aktualna sytuacja na rynku związana z wprowadzeniem 5% stawki VAT na książki. Do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia, w maju b.r., zaproponowano funkcjonowanie PIK na bazie dotychczasowych składek. W tym okresie wydatki z budżetu zostaną ograniczone do niezbędnych, standardowych pozycji. Podwyższenie składek poddane będzie głosowaniu na WZ w maju 2011r.

W kwestii budżetu na rok 2011 rada PIK podjęła następującą uchwałę:

„Budżet na rok 2011 w porównaniu z budżetem roku poprzedniego został poszerzony po stronie kosztów o wydatki konieczne do realizacji nowych zadań PIK, których propozycja została przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PIK, w listopadzie 2010 w Krakowie.

Po stronie wpływów zapisano sumę wynikającą z podwyższonych z tego tytułu składek członkowskich. Rada zatwierdziła budżet w tym kształcie, ale zawiesiła jego wykonanie w niżej wymienionych punktach do czasu zatwierdzenia nowych zadań PIK i podwyższonych składek członkowskich przez Walne Zgromadzenie Członków PIK. W związku z powyższym Członkowie PIK zobowiązani są do zapłaty składek zgodnie z obowiązującym, dotychczasowym systemem ich naliczania,, a po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, w maju 2011, nowych zadań i składek w nowej wysokości – dopłacą różnicę.
Zawieszone pozycje budżet obejmują:
– usługi prawne – 120 000 PLN;
– reorganizacja biura PIK – 60 000 PLN;
– obsługa strony www – z kwoty 10 000 PLN zawieszeniu podlega kwota 7 600 PLN (kwota 2 400 PLN przeznaczona jest na utrzymanie Forum);
– nagroda im. Długosza – 10 000 PLN.
Ponadto pozycja budżetowa „biuletyn e-PIK” (tłumaczenie biuletynu informacyjnego Federacji Wydawców Europejskich FEP) zostaje przekierowana na sfinansowanie wyjazdów zagranicznych Delegata PIK do FEP. Funkcję biuletynu zastąpią informacje przekazywane na Forum przez Delegata.”

Podjęto decyzję, że uchwała zatwierdzająca wykonanie budżetu 2010 oraz budżet na rok 2011 zostaną przegłosowane elektronicznie, po dokładnym zapoznaniu się z ich treścią przez radę i komisję rewizyjną. Jednogłośnie przyjęto w poczet członków Główną Księgarnię Naukową W. Satoła z Krakowa. Kolejne posiedzenie rady PIK odbędzie się na początku marca b.r.
 

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.