Spotkanie w sprawie VAT-u na książki

Spotkanie w sprawie VAT-u na książki
 
W piątek 1 października br. odbyło się kolejne spotkanie organizacji księgarskich(wydawcy,hurtownicy,księgarze,), prasy, Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki ze stroną rządową pod przewodnictwem ministra Michała Boniego szefa Zespołu Doradców Prezesa Rady Ministrów wraz z zespołem.

Minister Boni zaproponował dyskusję w trzech blokach tematycznych :

  • Wprowadzenie okresu przejściowego na VAT, na książki od 1 stycznia 2011 roku,
  • Monitoring rynku książki po wprowadzeniu podatku VAT,
  • Działania osłonowe w celu zwiększenia czytelnictwa i dostępności książki na rynku.

Odnośnie punktu pierwszego przedstawiciel Ministra Finansów zaproponował okres przejściowy (dotyczy zakupu i wydania książki do 31 grudnia 2010 roku) na wprowadzenie 5% podatku VAT na książki wynoszący 120 dni ( cztery miesiące), natomiast branża księgarska proponuje wydłużenie tego okresu do 180 dni. Na dzisiaj kwestią sporną jest okres między cztery a sześć miesięcy. Obie strony przedstawiły argumenty „za” swoją propozycją. Strona rządowa zobowiązała się do przedstawienia z odpowiednim wyprzedzeniem projektów aktów prawnych bądź w formie zmian ustawowych (np. Ustawy o podatku VAT w m-cu październik, listopad) czy w formie rozporządzenia.

Na zadane pytania ze strony organizacji księgarskich, strona rządowa odpowiedziała, co następuje:
konsygnacja będzie na dotychczasowych zasadach – została uregulowana w ustawie o podatku VAT- wg opinii wydawców konsygnacja „umrze śmiercią naturalną”, gdyż wydawcy w sposób znaczący ograniczą ze względów podatkowych ten sposób dystrybucji. Do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia zawartych umów na dostawę książek m.in. przez księgarnie w ramach zawartych wieloletnich umów (np. na lata 2009-2011) zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, gdzie w umowie na dostawę książek nie ujęto podatku VAT. Strona rządowa zobowiązała się wyjaśnić ten problem.

Strona rządowa zobowiązała się w trosce o czytelnictwo w Polsce po wprowadzeniu podatku VAT monitorować rynek i analizować zachowanie się rynku po 2010 roku.

Wiele czasu poświęcono przyszłym zachowaniom się rynku po wprowadzeniu podatku VAT i ewentualnym działaniom na rzecz zwiększenia czytelnictwa w Polsce. Zarówno ze strony rządowej, jak i organizacji związanych z rynkiem książki padało wiele propozycji w celu zwiększenia czytelnictwa w Polsce, w szczególności wśród czytelników w bardzo młodym wielu (przedszkola, zerówki, nauczanie zintegrowane). Ciekawy pomysł padł ze strony min. Boniego aby skupić się na dobrym opracowaniu np. Programu „książka plus”- dostępność i rozwój czytelnictwa – i wystąpić z tym do rządu w celu podjęcia się jego realizacji, oczywiście po uchwaleniu przez rząd.

Piszący tę informację zgłosił również propozycję do rozważenia przez rząd aby część środków ze zwiększonego podatku VAT z tytułu sprzedanych książek rząd przeznaczył na wzrost czytelnictwa poprzez dofinansowanie bibliotek w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego – organów założycielskich dla bibliotek gminnych (miejskich), powiatowych i wojewódzkich. Dotacja zgodnie z ustawą o finansach publicznych musi trafić do adresata (czytaj biblioteki) inna forma pomocy np. subwencja tego nie gwarantuje.

Termin następnego spotkania wyznaczona na 18 października 2010 r. z udziałem m.in. MEN-u.

Jako biorący udział w wielu spotkaniach ze stroną rządową muszę stwierdzić, że po raz pierwszy odniosłem wrażenie, że rządowi zależy na dialogu z drugą stroną przynajmniej na rynku książki. Dziękuję panu Rafałowi Skąpskiemu prezesowi Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek za inicjatywę.

Jeżeli czytający ten artykuł mają jeszcze pewne wątpliwości ws. podatku VAT i pomysł na zwiększenie poziomu czytelnictwa w Polsce to proszę o jakąkolwiek formę kontaktu.

Z księgarskim pozdrowieniem
Henryk Tokarz
prezes IKP
kom.602-242-061
e-mail:henryktokarz@interia.pl

Kategorie: Prawo gospodarcze

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.