Co powinieneś widzieć o Biblii

Co powinieneś widzieć o Biblii
 
 
NOWOŚĆ
 
 

Peter Atkinson
Co powinieneś widzieć o Biblii

Książka Petera Atkinsona stanowi nowoczesny, praktyczny przewodnik po Biblii, skierowany głównie do młodych czytelników, który przybliża najważniejsze, przedstawione w ujęciu chronologicznym wydarzenia Starego i Nowego Testamentu, a także zapoznaje z tłem historycznym, geogra-ficznym oraz społecznym Pisma Świętego.
To bogato ilustrowane wprowadzenie do Biblii dostarcza wielu cennych informacji na jej temat, pozwala lepiej zro-zumieć, jak i dlaczego została napisana, a także uzmysłowić jej pozytywny wpływ na całe pokolenia odbiorców na prze-strzeni dziejów. Służy temu fachowy i ciekawy komentarz oraz bogata warstwa ikonograficzna: rysunki, zdjęcia, repro-dukcje dzieł sztuki, mapy czy diagramy. Całość zamyka kalendarium i indeks.
Niniejszy album to niezbędna lektura w domowej i szkolnej bibliotece.

Peter Atkinson
– (ur. 1952), pastor anglikański, studiował teologię w St John’s College, Oxford. Od 1997 r. kanonik i prepozyt Kapituły Katedralnej w Chichester. W 2007 r. został dziekanem Worcester. Przewodniczący Diecezjalnego Komitetu ds. Ekumenizmu. Autor książek.
 

Kategorie: Religia

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.