Wydawcy akademiccy i naukowi po raz piąty w resorcie nauki

Wydawcy akademiccy i naukowi po raz piąty w resorcie nauki
 
Wydawcy akademiccy i naukowi po raz piąty w resorcie nauki

Dotacje na podręczniki, platforma czasopism, protest wydawców uczelnianych i zaproszenie na Targi Academia 2010
 
W czwartek 17 czerwca wydawcy naukowi i akademiccy – przedstawiciele Polskiej Izby Książki i Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych – spotkali się z prof. Zbigniewem Marciniakiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W spotkaniu uczestniczyli z ramienia PIK członkowie Rady: Grzegorz Majerowicz i Piotr Dobrołęcki, a także Danuta Trzpil, przewodnicząca Sekcji Wydawców Akademickich i Naukowych PIK, i Jarosław Dudek, dyrektor biura PIK. Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych reprezentowali: Henryk Podolski, prezes SWSW i dyrektor wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Łukasz Kocój, wiceprezes SWSW i dyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ryszard Burek, dyrektor Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego, i Bohdan Gawroński, dyrektor Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej. Obecne były również: Anna Szemberg, dyrektor wydawniczy publikacji akademickich i naukowych Wydawnictwa Naukowego PWN oraz
Ewa Pajestka-Kojder i Elżbieta Nowakowska-Sołtan z Oficyny Naukowej. W spotkaniu wzięli udział również: prof. Marek Niezgódka z ICM – Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego i Barbara Wierzbicka, dyrektor Departamentu Spraw Studentów i Doktorantów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
Było to piąte kolejne spotkanie wydawców akademickich i naukowych z przedstawicielami kierownictwa resortu nauki od marca ubiegłego roku, kiedy uzgodniono utrzymywanie regularnym kontaktów w celu wyjaśniania i rozwiązywania zaistniałych problemów.
 
Min. Zbigniew Marciniak stwierdził, że w 2011 roku resort nauki będzie się kierował podobnymi kryteriami przyznawania dotacji na publikację podręczników akademickich co w roku 2010, natomiast wydawcy postulowanli zwiększenie ogólnej kwoty dotacji oraz przyspieszenie procesu decyzyjnego. Min. Marciniak zadeklarował utrzymanie kwoty dotacji w projekcie przyszłorocznego budżetu na dotychczasowej wysokości i zapewnił, że zastrzeżenia (na przykład ocena pracy recenzentów) zgłaszane pisemnie przez wydawców będą uwzględniane przez Ministerstwo. Zwrócono przy tym uwagę na zbyt małe wsparcie dla publikacji z nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych.
 
Prof. Marek Niezgódka przedstawił koncepcję platformy polskich czasopism naukowych w Internecie jako niezbędnego instrumentu promocji osiągnięć nauki polskiej. Podobne koncepcje powstały w środowisku wydawców akademickich, o czym poinformował wiceprezes Łukasz Kocój. Min. Marciniak zapowiedział pilne powołanie zespołu roboczego dla realizacji tego przedsięwzięcia.
 
Prezes Henryk Podolski złożył na ręce min. Marciniaka protest Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych skierowany do prof. Barbary Kudryckiej, ministra nauki i szkolnictwa wyższego „przeciwko zablokowaniu wydawnictwom akademickim dostępu do środków finansowych przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę poprzez brak odpowiedniego zapisu w Ustawie z 30 kwietnia 2010 roku u zasadach finansowania nauki”. – Nie rozumiemy intencji przedstawionego w ustawie rozwiązania, które dopuszcza do dotacji na działalność wydawniczą uczelniane biblioteki naukowe, a uniemożliwia ten dostęp jednostkom wyspecjalizowanym w działalności wydawniczej, jakimi są wydawnictwa uczelniane. Nasze zdziwienie jest tym większe, że kilkakrotnie w naszych rozmowach w Ministerstwie wskazywaliśmy na brak logiki w tym rozwiązaniu prawnym” – czytamy w liście Stowarzyszenia, które zaapelowało o poprawkę zmieniającą „to niesymetryczne i niesprawiedliwe rozwiązanie”.
 
Wydawcy wyrazili zdziwienie, że w tym roku minister nauki i szkolnictwa wyższego w kilku przypadkach odmówił ufundowania pucharów w konkursach na najlepsze publikacje akademickie obejmując je jednocześnie swoim patronatem. Jak zasugerował min. Marciniak, problem ten może być rozwiązany, jeżeli organizatorzy konkursów zwrócą się ponownie do ministra z propozycją zastąpienia pucharów dyplomami.
 
Min. Zbigniew Marciniak przyjął zaproszenie na otwarcie Targów Książki Akademickiej i Naukowej Academia 2010, jakie odbędą się w dniach 20-22 października w Auli Politechniki Warszawskiej i wyraził gotowość spotkania się przy tej okazji z szerszym gronem wydawców akademickich i naukowych, uczestników targów Academia 2010.
 
Grzegorz Majerowicz zaapelował do min. Marciniaka o poparcie na szczeblu rządowym dążeń środowiska książki do bezterminowego utrzymania zerowej stawki VAT na książki, jak też zrównanie wszystkich nośników treści pod względem podatkowym, w tym książek audio i publikacji elektronicznych, które obecnie obciążone są 22 proc. podatkiem VAT. Min. Marciniak wyraził pełne poparcie resortu nauki dla tych postulatów.
 
Uzgodniona, że następne spotkanie odbędzie się na początku września. 

Kategorie: Edukacja

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.