8 mln zł na podręczniki

8 mln zł na podręczniki
 
Przedstawiciele wydawców akademickich spotkali się we wtorek 19 stycznia z prof. Witoldem Jurkiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecni byli: Ewa Pajestka-Kojder (Oficyna Naukowa), Barbara Jóźwiak (prezes Wydawnictwa Naukowego PWN), Henryk Podolski (prezes Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych i dyrektor wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Andrzej Chrzanowski (prezes Wydawnictw Akademickich i Profesjonalnych) oraz Anna Chrzanowska, radca ministra z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Piotr Dobrołęcki, wiceprezes PIK.

Przedmiotem spotkania były dotacje dla podręczników akademickich oraz działania ograniczające naruszanie praw autorskich w drodze nielegalnego kopiowania (xero i skanowanie) na uczelniach.

Minister Witold Jurek poinformował, że wprawdzie w budżecie na rok 2010 przewidziano nominalnie mniejszą kwotę na dotacje niż w roku poprzednim (było 9,5 mln zł, jest 8,6 mln zł), to w praktyce dostępna kwota będzie znacznie wyższa niż w roku ubiegłym.  Wynosiła ona w praktyce tylko 5 mln zł, gdyż 4,5 mln zł zostało przeznaczone na dotacje, które przeszły z roku 2008. Kwota takich „przeniesień” w roku bieżącym wynosi tylko około 300 tys. zł, co oznacza, że rzeczywista kwota przeznaczona na nowe dotacje w tym roku będzie wynosić ponad 8 mln zł. Jednocześnie minister Witold Jurek zadeklarował, że decyzje o przyznaniu dotacji  powinny być podjęte  do końca lutego tego roku, jeśli ustawa budżetowa zostanie przyjęta w najbliższym czasie – informacje o przyznanej punktacji dla wniosków wydawców na rok 2010 są dostępne w ministerstwie. Sytuacja budżetu ministerstwa jest bardziej stabilna  niż w roku ubiegłym i nie powinna powtórzyć się sytuacja, do jakiej wówczas doszło.

Wydawcy wystąpili przedłużenie terminu realizacji wniosków z obecnie obowiązującego jednego roku – do lat dwóch, co pozwoli na publikację książek wymagających dłuższego okresu przygotowania. Minister Witold Jurek zasugerował, że w tej sprawie ze strony wydawców powinien był zgłoszony projekt nowelizacji rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Zwrócono też uwagę, że w ustawie dotyczącej działalności wspomagającej badania naukowe brak jest możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe ze stron uczelnianych wydawnictw i bibliotek. W tej sprawie resort nauki sprawdzi możliwość dokonania odpowiednich zmian w projekcie nowelizacji ustawy, który jest obecnie rozpatrywany w parlamencie.

Wydawcy poinformowali, że w najbliższym czasie rozpoczną kampanię prasową oraz podejmą kroki prawne skierowane przeciw nielegalnemu kopiowaniu i naruszaniu praw autorskich. W sprawie przeciwdziałania takim działaniom na uczelniach wydawcy skierowali 3 listopada ubiegłego roku list do Barbary Kudryckiej, minister nauki i szkolnictwa wyższego. W odpowiedzi na ten list minister Witold Jurek napisał 4 stycznia, że minister Barbara Kudrycka 17 grudnia 2009 roku „wystosowała list do Przewodniczących Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Konferencji Rektorów zawodowych Szkół Polskich z prośbą o upowszechnienie tego wystąpienia wśród rektorów. List Pani Minister zawiera również apel o podjęcie działań na rzecz wypracowania przez uczelnie wewnętrznych uregulowań dotyczących zasad ochrony własności intelektualnej”.

W trakcie dyskusji wysunięto propozycję, aby wydawcy zwrócili się do komitetu audytu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aby w ramach wyznaczania priorytetów do rocznych i strategicznych planów audytu wewnętrznego w uczelniach publicznych (do powołania komórek audytu są zobowiązane uczelnie publiczne, w których kwota ujętych w planie rzeczowo-finansowym przychodów lub kosztów przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł) wskazał zagadnienia przestrzegania prawa autorskiego w zakresie kserowania i skanownia publikacji jako obszar ryzyka podlegający okresowym audytom. Zasugerowano również, aby Polska Izba Książki ustanowiła certyfikat dla uczelni, które przestrzegają tych zasad.

Przedstawiono również wstępną propozycje tworzenia krajowej platformy elektronicznej polskich czasopism naukowych pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych.

Ustalono, że spotkania wydawców akademickich z przedstawicielami resortu nauki i szkolnictwa wyższego będą kontynuowane. W ubiegłym roku odbyły się dwa takie spotkania, obecne było pierwsze w tym roku, a następne zaplanowano w połowie roku.

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.