Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha w 2007 roku

Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha w 2007 roku
Wydawnictwo Świętego Wojciecha jest jedną z najstarszych oficyn wydawniczych w Polsce. Powstało 17 grudnia 1897 roku, wchodzi w skład Drukarni i Księgarni Świętego Wojciecha Sp. z o. o., której właścicielem jest Archidiecezja Poznańska.
Oferta wydawnicza jest różnorodna. Czytelnikom proponuje się literaturę religijną:
– Pismo Św. (szczególne miejsce zajmuje wydanie 4-tomowe, tzw. Biblia Poznańska, wydanie 1-tomowe oraz w nowym, kieszonkowym formacie). Dumni jesteśmy z wydania Biblii ilustrowanej grafikami współczesnych polskich artystów.
– modlitewniki na różne okazje (np. pierwszokomunijne),
– słowniki, poradniki, albumy, książki dla dzieci i młodzieży,
– materiały do katechezy parafialnej (sakramenty pokuty i Eucharystii, sakrament bierzmowania, małżeństwa).

Oficyna specjalizuje się w wydawaniu podręczników do nauki religii (wszystkie poziomy edukacyjne) oraz szerokiego wachlarza pomocy dydaktycznych (przewodniki metodyczne, karty pracy, atlasy biblijne, folie do prezentacji wizualnej, plany wynikowe).
Materiał kształcenia został dobrany zgodnie z Podstawą Programową, w nowatorskim ujęciu merytorycznym i edytorskim.

 

W grudniu 2007 r. wydawnictwo świętowało 110-lecie istnienia.

 
Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha jako mecenas wydarzeń kulturalnych i jako patron medialny:

a) Verba Sacra –  seria publicznych prezentacji tekstów wielkiej klasyki literatury (Biblia, teksty Ojców Kościoła, literatura Wschodu Europy, literatura staropolska, klasyka polska), odczytywanych przez najwybitniejszych aktorów. Prezentacje poprzedzone są pracami: filologicznymi, biblistycznymi, historycznymi, przekładowymi i artystycznymi. Aktorów wspierają wybitni konsultanci teologiczni, literaturoznawcy i historycy. Dwanaście prezentacji w ciągu roku.

b)  Polski Maraton Biblijny Biblia  A i  Ω 
Wielkie czytanie Pisma Świętego dzięki transmisji internetowej było obserwowane na całym świecie. Uczestnicy Maratonu czytali Pismo św. wydane przez Wydawnictwo św. Wojciecha, tzw. Biblię Poznańską.

c) PoemaCafe – kawiarnia literacka, znajdująca się na ul. Wodnej 12, w Poznaniu. W kawiarni znajdują się książki wydawnictwa, można nie tylko poczytać je przy kawie, ale również kupić po promocyjnej cenie.
W PoemaCafe odbywają się m.in. promocje książek Wydawnictwa św. Wojciecha, spotkania z autorami.

Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha jako organizator i inicjator wydarzeń kulturalnych:

a) wystawa Katedra Królów – wystawa promująca album „Katedra królów”.
Została zaprezentowana w Muzeum Archidiecezjalnym (styczeń-luty 2008, Poznań) oraz w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (marzec-kwiecień 2008)

b) Konkurs poetycki imienia ks. Jana Twardowskiego

Celem konkursu było promowanie oryginalnych wartości artystycznych oraz otwartej postawy humanistycznej początku XXI wieku, nawiązującej do szczególnej wrażliwości Patrona.
Spośród 69 prac, zwycięski tomik, wyłoniło Jury w składzie: Krzysztof Koehler – przewodniczący, dyrektor TVP Kultura, Aleksandra Iwanowska – edytor utworów ks. J. Twardowskiego, Joanna Roszak – krytyk literacki, Teresa Tomsia – poetka, prof. Piotr Śliwiński i ks. Jerzy Stranz – dyrektor Wydawnictwa Księgarni Świętego Wojciecha.

Uroczystość nagrodzenia Laureata odbyła się 16 grudnia o godz. 12.00 w Muzycznej Wadze w Ratuszu, na Starym Rynku w Poznaniu. Główną nagrodę, 10 000 zł, odebrał Marcin Świetlicki za tomik poetycki „Muzyka środka”.
Wręczeniu nagrody towarzyszył program poetycko-muzyczny – zabrzmiały zarówno słowa księdza Twardowskiego, jak i poezja laureata konkursu, do nabycia były tomiki poetyckie.
Uroczystość ta stanowi początek imprez wpisujących się w kalendarz wydarzeń jubileuszowych Wydawnictwa Księgarnia Świętego Wojciecha, które w grudniu tego roku obchodziło 110-lecie istnienia.
Nominacje w konkursie otrzymali: Wojciech Bonowicz „Pełne morze”, Przemysław Dakowicz „Albo – Albo”, Julia Fiedorczuk „Planeta rzeczy zagubionych”, Marian Grześczak „Snutki”, Marcin Siwek „Nekya”.

c) organizacja Wystawy Ilustracji Biblijnej „Gdy Słowo staje się obrazem”

Wystawa miała zasięg ogólnopolski – została zaprezentowana w następujących miastach Polski: Poznań, Warszawa, Katowice, Bydgoszcz, Kraków, Kielce, Częstochowa, Budapeszt.
W 2007 roku wystawę zaprezentowano w Łodzi.

Inicjatywa ma charakter bezprecedensowy – nigdy współcześnie Biblia nie stała się przedmiotem działań artystycznych o charakterze całościowym.

Kontynuacja corocznej organizacji Ogólnopolskiego Sympozjum Katechetycznego
(7-8.03.08).

W 2008 roku VII sympozjum poświęcone było zagadnieniom katechezy wobec problemów współczesnej szkoły.
Gośćmi sympozjum byli dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych, dyrektorzy ODN- ów, konsultanci, doradcy metodyczni. Sympozjum cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, co przekłada się na zwiększenie liczby uczestników, większą sprzedaż podręczników, zyskanie nowych klientów.

Prestiżowa nagroda FENIKS 2007 dla książki „Katedra królów Bazylika Archikatedralna w Poznaniu” z  fotografiami Adama Bujaka. Książka została nagrodzona w kategorii „album i edytorska”. Nagrodę wręczono w czasie XIV Targów Wydawców Katolickich (kwiecień 2008, Warszawa)

Zmiany personalne w Drukarni i Księgarni św. Wojciecha:
1.    Prezez zarządu, ks. dr Paweł Deskur
2.    Dyr. ds. ekonomiczno-finansowych – Piotr Kleeberg
3.    Dyr. marketingu i sprzedaży – Paweł Kozber
4.    Kierownik. Marketingu – Monika Ławrynowicz
5.    Kierownik Sprzedaży – Agnieszka Marczak-Skitek
6.    Kierownik ds. kluczowych klientów – Marcin Miklaszewski
7.    Redaktor naczelny Wydawnictwa św. Wojciecha – ks. dr Jerzy Stranz

 
W 2007 roku Wydawnictwo Świętego Wojciecha zanotowała 28% spadek przychodów ze sprzedaży książek, które wyniosły 7,74 mln zł.
 
 
Kategorie: Religia, Rynek Polski

O autorze

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.