Wydawnictwo Forum – podsumowanie roku 2007

Wydawnictwo Forum – podsumowanie roku 2007
Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o. jest polską częścią międzynarodowego holdingu wydawniczego FORUM MEDIA GROUP. Firma została założona w 1998 roku i w roku obecnym obchodzi swoje dziesięciolecie. Na koniec 2007 roku Spółka zatrudniała 134 osoby.
 

Najważniejsze zmiany w 2007 roku:
•    rynek edukacyjny, rynek budownictwa i nieruchomości – wzmocnienie pozycji Wydawnictwa
•    rynek czasopism specjalistycznych – stabilizacja pozycji
•    większy udział w portfolio spółki produktów multimedialnych
•    zmiany w zarządzie spółki: w 2008 roku do zarządu spółki powołani zostali: Izabela Adamczyk (Dyrektor Wydawnictwa) oraz Michał Skuba (Dyrektor Wydawnictwa Czasopism Specjalistycznych)

 
W 2007 roku Wydawnictwo Forum osiągnęło przychód ze sprzedaży książek wynoszący 25,00 mln zł., co daje 5,9% wzrost w stosunku do roku 2006.
 
 
 
W roku ubiegłym Oficyna wydała 16 tytułów.
 
Plan na 2008 rok obejmuje wydanie ok 15-20 tytułów oraz wzmocnienie pozycji na rynku publikacji multimedialnych przy równoczesnym wzroście w segmencie publikacji fachowych.
Kategorie: Edukacja, Rynek Polski

O autorze

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.